SN pod koniec października rozpatrzy wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku wobec Marka F.

Na 25 października Sąd Najwyższy wyznaczył termin rozpatrzenia wniosku o wstrzymanie wykonania wyroku wobec Marka F. Biznesmen został skazany na 2,5 roku więzienia w związku z tzw. aferą podsłuchową.

Marek F. i kelnerzy zostali skazani za nagrywania w dwóch restauracjach rozmów osób z kręgów polityki, biznesu oraz funkcjonariuszy publicznych. Miało to miejsce w latach 2013-2014 r. Ujawnione w mediach nagrania wywołały kryzys w rządzie Donalda Tuska.

W grudniu ub.r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wymierzył Markowi F. prawomocnie karę 2,5 roku więzienia oraz grzywnę za podsłuchy w restauracjach. Tym samym utrzymał wyrok Sądu Okręgowego z 2016 r. Obrońca biznesmena zapowiedział wówczas złożenie kasacji do SN. Mówił też, że będzie złożony wniosek o wstrzymanie wykonania kary wobec jego klienta. Kasacja wpłynęła do Sądu pod koniec sierpnia. Termin rozprawy kasacyjnej nie został jeszcze wyznaczony.

Krzysztof Michałowski z SN mówił, że „w kasacji zawarto również wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku w zaskarżonej części. Wniosek ten będzie rozpoznany przez SN na posiedzeniu 25 października.” Obrona wnosi w kasacji o uchylenie wyroku i uniewinnienie oskarżonego. Wskazuje na „oczywistą niesłuszność skazania lub ewentualnie o przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania”.

Niezależnie od kwestii kasacji w odniesieniu do Marka F., przed sądem okręgowym toczy się postępowanie o „odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności” ze względu na stan zdrowia. Sąd czeka teraz na opinię lekarzy -biegłych sądowych, poprosili oni bowiem o dodatkowe dokumenty. Posiedzenie sądu w tej sprawie ma się odbyć w październiku.

 

 

TV Trwam News/RIRM

drukuj