Naczelny Sąd Administracyjny wstrzymał powołanie sędziów Sądu Najwyższego do Izby Karnej

Naczelny Sąd Administracyjny postanowił o wstrzymaniu wykonania uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego do Izby Karnej.

NSA także w innym rozpatrywanym postanowieniu „postanowił wstrzymać wykonanie zaskarżonej uchwały KRS w części”.

„Chodzi również o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisko sędziego w Izbie Karnej” – wyjaśnił wydział informacji sądowej NSA.

Kandydat ten wskazany przez KRS nie został jeszcze zaprzysiężony przez prezydenta RP.

A o tym, co decyzja NSA oznacza w praktyce, mówi poseł Kukiz’15 Tomasz Rzymkowski. Polityk całą sprawę widzi w kontekście działań, które podejmowane są przez organy UE.

– Wszczęcie tej procedury przez KE, złożenie skargi do TSUE w Luksemburgu w związku z wejściem w życie ustawy o SN i wstrzymanie procesu powoływań sędziów przez prezydenta jest pokłosiem decyzji KE tak, aby nie komplikować sprawy. Paradoksalnie jest to niespodziewane działanie, ale wpisuje się ono w ten kontekst europejski. Decyzja NSA oznacza, że decyzja pana prezydenta powinna poczekać na ostateczne rozstrzygnięcie NSA, bo to NSA rozstrzyga kwestie zażaleń na decyzje, jakie KRS podejmuje w drodze uchwały – wskazuje Tomasz Rzymkowski.

NSA oddalił też dwa wnioski o wstrzymanie wykonania uchwał KRS z rekomendacjami na stanowiska sędziów SN do Izby Dyscyplinarnej i Kontroli Nadzwyczajnej.

Pod koniec sierpnia KRS wyłoniła łącznie 40 kandydatów na stanowiska sędziowskie w Izbie Dyscyplinarnej, Kontroli Nadzwyczajnej, Cywilnej oraz Karnej SN.

Na początku września przewodniczący KRS podpisał uchwałę Rady o przedstawieniu wniosku prezydentowi Andrzejowi Dudzie o powołanie 12 sędziów Izby Dyscyplinarnej.

Rada wyłoniła też 20 kandydatów na stanowiska sędziowskie w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, 7 kandydatów na wakaty w Izbie Cywilnej i jedną kandydaturę na wakat w Izbie Karnej.

RIRM

drukuj