fot. PAP/Tomasz Waszczuk

Inspektor Pracy chce zwiększenia uprawnień dla kontrolerów

Nowy Inspektor Pracy chce zwiększenia uprawnień dla kontrolerów w celu skuteczniejszego zwalczania nieuczciwych praktyk przez pracodawców. Roman Giedrojć proponuje podwyższenie kar dla pracodawców i ułatwienie kontroli. Z rozwiązaniami zapoznali się posłowie z sejmowej Komisji Kontroli Państwowej.

Główny Inspektor Pracy przedstawił także raport nt. problemów z jakimi spotykają się inspektorzy.

– Trzeba znaleźć złoty środek. Obecny na posiedzeniu komisji pan minister Szwed, powiedział, że rząd pracuje nad poprawkami do ustawy o kontroli państwowej i można się spodziewać, że takie wzmocnienie nastąpi. Być może nastąpi podwyższenie kar, jakie może nakładać Państwowa Inspekcja Pracy na tych pracodawców, którzy omijają systematycznie ustawę i zatrudniają ludzi „na czarno”, albo niezgodnie z przepisami BHP. Mamy nadzieję, że właśnie dzięki takim działaniom liczba zatrudnionych nielegalnie będzie spadać, że ludzie będą otoczeni większą opieką, a praca będzie bezpieczniejsza i stała – mówi Poseł Wojciech Szarama, szef sejmowej komisji ds. Kontroli Państwowej.

Okazuje się, że właściciele firm są coraz bardziej pomysłowi w obchodzeniu kontroli.

Nieuczciwi pracodawcy w celu zablokowania prac inspektorów, często rozwiązują umowy ze swoimi pracownikami. Wtedy to kontrola staje się bezprzedmiotowa.

                                                                                                                                    RIRM

drukuj