fot. PAP

PIP przypomina o zaległych urlopach

Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że do 30 września pracodawcy powinni udzielić pracownikom zaległych urlopów. Za nieudzielnie urlopu pracodawcy grożą kary finansowe.

Tegoroczne wakacje powoli dobiegają już końca, ale wiele osób ma do odebrania zaległy urlop z zeszłego roku. Zgodnie z Kodeksem pracy każda osoba zatrudniona w oparciu o umowę o pracę musi wykorzystać urlop wypoczynkowy w tym samym roku kalendarzowym, w którym uzyskała do niego prawo. Jeśli się to nie uda, to pracodawca powinien udzielić pracownikowi zaległego urlopu do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Tymczasem – jak zauważa Państwowa Inspekcja Pracy – wielu pracodawców mimo z pozoru długiego okresu na udzielenie zaległego urlopu ma problem z likwidowaniem urlopowych zaległości. Co więcej, zgłaszane są przypadki narzucania pracownikom przez pracodawców terminów urlopów. Niekiedy prawo do urlopu w ogóle nie jest przestrzegane. W 2017 r. dzięki działaniom inspektorów pracy ponad 22 tys. pracowników otrzymało zaległy urlop wypoczynkowy.

Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop nawet, gdy ten nie wyraża na to zgody. Za nieudzielenie zaległego urlopu Państwowa Inspekcja Pracy może ukarać pracodawcę karą grzywny od 1 tys. zł do nawet 30 tys. zł.

TV Trwam News/RIRM

drukuj