Głosowanie nad sprawozdaniem KRRiT

Senatorowie zagłosują dziś nad sprawozdaniem KRRiT z działalności w ubiegłym roku wraz z informacją o problemach radiofonii i telewizji. Odrzucenia dokumentu domaga się PiS.

Wśród argumentów przemawiających za tym, klub wskazuje na proces przyznawania przez KRRiT miejsc na cyfrowym multipleksie.

Parlamentarzyści podnoszą m.in. sprawę dyskryminacji TV Trwam oraz zbyt korzystne warunki przyznane przez radę spółce ATM, która opłatę koncesyjną ma rozłożoną na 108 miesięcznych rat.

– Klub Parlamentarny PiS będzie głosował za odrzuceniem sprawozdania KRRiT. Właściwie na każdym posiedzeniu senackiej komisji kultury Krajowa Rada się kompromituje. Przedstawia te same nieprawdziwe argumenty. Jesteśmy oburzeni postawą KRRiT. TV Trwam powinna znaleźć się na cyfrowym multipleksie. Sprawozdanie jest bardzo ogólne, tendencyjne, odbiega od tego, co powinno zawierać. Nie ma dokładnej analizy, nie ma oceny merytorycznej działania mediów w Polsce. Jest to nieobiektywny dokument, który wypacza to, co dzieje się w mediach – powiedział senator Stanisław Karczewski.

Za odrzuceniem sprawozdania z działalności KRRiT przemawia również coraz gorsza sytuacja telewizji publicznej. TVP zakończyła ubiegły rok ze stratą ponad 218 mln zł. Dziś sytuację wg zarządu TVP ma poprawić przeniesienie dziennikarzy, grafików, montażystów i charakteryzatorów do firmy zewnętrznej.

Senator Grzegorz Czelej, przewodniczący senackiej komisji kultury zwraca uwagę, że wprowadzony przez KRRiT ład medialny w kraju jest niskich lotów.

– Za cały ład medialny w kraju odpowiada KRRiT. Złożyłem wniosek o odrzucenie sprawozdania, ponieważ ład medialny jaki wprowadziła Krajowa Rada to taki, że telewizja publiczna tonie – ma o 150 mln większe zadłużenie niż było prognozowane. Jeżeli popatrzymy na to, jaki udział w programach mają poszczególne typy programów, to: kultura ma 2 proc., historia 2 proc., programy dla dzieci 5 proc., religia 0 proc., a koncesje dostaje disco polo. To jest ład jaki wprowadziła i wprowadza Krajowa Rada – powiedział senator Grzegorz Czelej.

RIRM

 

drukuj