fot. Fundacja Małych Stópek

Fundacja Małych Stópek: Duchowieństwo czynnie angażuje się w walkę z wirusem

W każdej parafii prowadzone są działania pomocowe wobec biednych i potrzebujących. W tym szczególnym czasie duchowieństwo angażuje się także w pomoc materialną dla szpitali, organizując m.in. zbiórki na respiratory czy paczki żywnościowe.

Prezes Fundacji Małych Stópek ks. Tomasz Kancelarczyk, przybliżył ostatnią pomoc, zrealizowaną na prośbę jednej z sióstr. Zadanie polegało na rozwózce żywności do potrzebujących.

– Byłem styrany, a skoro to mnie tak umęczyło, to jak musiały się natrudzić siostry zakonne, aby te paczki przygotować? – podkreślił ks. Tomasz Kancelarczyk.

Zdaniem kapłana, to właśnie siostry zakonne są cichymi bohaterkami pomocy ubogim.

Kapłani wsparli także zbiórkę na respiratory. Dzięki ich zaangażowaniu, Fundacja Małych Stópek zbiera już na czwarty respirator.

– Na konto fundacji od znanych mi księży, wpłynęło już 147 tysięcy zł – akcentował ks. Tomasz Kancelarczyk.

– Z wieloma z nich rozmawiałem, przekonując się, że w sobie możliwy sposób organizują różne akcje pomocowe w tym trudnym czasie. Wielu z nich już dokonało wpłaty bezpośrednio na konta bankowe szpitali, a mimo to uczestniczyli i w tej, zainicjowanej przeze mnie zbiórce – dodał kapłan.

Anna Pleskot, Fundacja Małych Stópek/radiomaryja.pl

drukuj