fot. TV Trwam News

Forum Współpracy Sędziów wzywa sędziów do nieprzestrzegania prawa

Forum Współpracy Sędziów nawołuje polskich sędziów, by nie wyrażali zgody na obejmowanie stanowisk i funkcji w trybie nowej ustawy o ustroju sądów powszechnych.

Przepisy, które obowiązują od soboty, zmieniają m.in. zasady powoływania i odwoływania prezesów sadów. Wprowadzają także zasady losowego przydzielania spraw sędziom i zasadę niezmienności składu orzekającego.

Środowiska sędziowskie krytykują rządowe propozycje, ale nie przedstawiają swoich rozwiązań. Jest to elementem gry politycznej – ocenia poseł Andrzej Matusiewicz, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

– To jest element takiej gry politycznej, który środowisko sędziowskie, częściowo Ci, którzy są w różnego rodzaju stowarzyszeniach, oni są aktywni politycznie  od początku Przeważnie są to osoby do tej pory funkcyjne, pełniące różne ważne stanowiska czy w Krajowej Radzie Sądownictwa czy w stowarzyszeniach sędziowskich, które mówią, że widzą potrzebę reformy, ale jakiekolwiek zmiany oprotestowują i krytykują to, co robi strona rządowa, ale nie przedstawiają swoich rozwiązań. Wyraźnie dążą do tego, aby zachować dotychczasowy status quo, gdzie sędziowie sami siebie wybierali – dodaje poseł Andrzej Matusiewicz, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Nowela przepisów o ustroju sądów powszechnych stanowi część zapowiadanej przez PiS szerokiej reformy wymiaru sprawiedliwości. Jest jedną z trzech ustaw przyjętych przez parlament i jedną, która zdecydował się podpisać prezydent Andrzej Duda.

RIRM

drukuj