J. Szewczak: Polska w czołówce wzrostu gospodarczego Europy

Produkt Krajowy Brutto w II kwartale 2017 roku wzrósł o 3,9 proc. licząc rok do roku – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Jak oceniają eksperci, wpływ na tak pozytywny wynik miały wszystkie segmenty gospodarki z wyjątkiem sektora finansowego.

Wpływ sektora budowlanego na ożywienie gospodarki wyniósł około 0,5 proc., natomiast przemysłu ok. 1,0 pkt proc.

Poseł Janusz Szewczak, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Finansów Publicznych, podkreślił, że w skali całego roku wzrost gospodarczy będzie zbliżony do 4 proc.

– Trzymamy się na dobrym pułapie ok. 4 proc. Jest to czołówka wzrostu gospodarczego w Europie. Z nieco lepszym wynikiem wyprzedza nas Rumunia – ok. 6 proc. Generalnie jest to wysoki poziom świadczący o dobrym funkcjonowaniu polskiej gospodarki. Myślę, że w całym roku należy spodziewać się wzrostu gospodarczego właśnie na poziomie 4 proc. Widać wyraźnie, że ruszają inwestycje, konsumpcja kwitnie, a eksport świetnie sobie radzi – akcentował Janusz Szewczak.

W projekcie budżetu na ten rok rząd założył, że dynamika Produktu Krajowego Brutto wzrośnie o 3,6 proc. Ubiegły rok zamknął się wzrostem PKB w wysokości 2,7 proc.

RIRM

drukuj