fot. M. Borawski/Nasz Dziennik

Egzaminy maturalne od 4 maja

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 24 maja; terminy egzaminów z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Sesja egzaminów ustnych potrwa od 4 do 27 maja; ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie.

Na egzaminie pisemnym maturzyści zdają obowiązkowo język polski, matematykę, język obcy. Obowiązkowe są egzaminy z tych przedmiotów tylko na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym.

Zdający maturę w nowej formule muszą obowiązkowo przystąpić do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru na poziomie rozszerzonym. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do czterech egzaminów z przedmiotów do wyboru.

Zdający maturę w starej formule nie mają obowiązku zdawania egzaminu z przedmiotu do wyboru. Chętni mogą zdawać do sześciu egzaminów na wybranym przez siebie poziomie – podstawowym lub rozszerzonym.

Aby uzyskać świadectwo maturalne wszyscy maturzyści (niezależnie czy zdają w nowej, czy starej formule) muszą jeszcze przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych – z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają obowiązkowe także egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.

Egzaminy pisemne będą przeprowadzane rano – początek o godz. 9.00 – i po południu, początek o godz. 14.00. Po południu przeprowadzane będą głównie egzaminy z przedmiotów rzadziej wybieranych przez maturzystów oraz egzaminy z języków obcych zdawane na poziomie rozszerzonym.

Sesja maturalna rozpocznie się 4 maja rano od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego samego dnia po południu – o godz. 14.00 – przeprowadzony będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.

5 maja o godz. 9.00 rozpocznie się egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a o godz. 14.00 z wiedzy o tańcu.

Na 6 maja zaplanowano egzamin z języka angielskiego (rano egzamin na poziomie podstawowym, po południu na poziomie rozszerzonym). W przypadku egzaminów z innych języków obcych dwa poziomy także będą przeprowadzane jednego dnia.

Egzamin z języka niemieckiego będzie 12 maja, z języka rosyjskiego – 18 maja, z języka francuskiego – 19 maja, z języka hiszpańskiego – 20 maja, z języka włoskiego – 23 maja, a z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego) i języków regionalnych (kaszubskiego i łemkowskiego) – 24 maja.

9 maja rano uczniowie przystąpią do egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, po południu – z języka łacińskiego i kultury antycznej; 10 maja: rano – z wiedzy o społeczeństwie, po południu – z historii muzyki; 11 maja: rano – biologii, po południu – z filozofii; 13 maja: rano – z chemii, po południu – z geografii; 16 maja: rano – z fizyki i astronomii, po południu z historii sztuki, 17 maja: rano – z historii, po południu – z informatyki.

Termin egzaminów pisemnych z poszczególnych przedmiotów zdawanych w językach obcych przez abiturientów klas dwujęzycznych wyznaczono na 24 maja.

Szczegółowy kalendarz dotyczący ustnych egzaminów maturalnych ustalają szkolne komisje egzaminacyjne. Centralna Komisja Egzaminacyjna zdecydowała tylko, że od 4 do 27 maja przeprowadzone mają być egzaminy z języka polskiego i języków mniejszości narodowych, z zastrzeżeniem, że egzamin ustny z języka polskiego i języków mniejszości narodowych w nowej formule mają być przeprowadzone od 9 do 21 maja.

Dodatkowe terminy pisemnych i ustnych egzaminów maturalnych wyznaczono na dni: 1-17 czerwca.

Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne przeprowadzone będą 23 sierpnia, a poprawkowe ustne w dniach 24-26 sierpnia.

Wyniki matur ogłoszone zostaną 5 lipca; wyniki egzaminów poprawkowych – 12 września.

PAP/RIRM

drukuj