Dziś odbędą się uroczystości pogrzebowe ks. prof. T. Zasępy

Dziś w Rużomberku na Słowacji odbędą się uroczystości pogrzebowe wybitnego medioznawcy ks. prof. Tadeusza Zasępy. Ksiądz Profesor zmarł 18 września po ciężkiej chorobie serca. Miał 70 lat.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 13:00 od Mszy św. sprawowanej  w kościele ojców Jezuitów pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Eucharystii będzie przewodniczył ks. bp Antoni Długosz, biskup pomocniczy senior archidiecezji częstochowskiej.

Ks. dr hab. Jarosław Wożniak, kierownik Katedry Współczesnych Form Przekazu Wiary Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – w wywiadzie udzielonym Katolickiemu Radiu Zamość – wspomina ks. prof. Tadeusza Zasępę jako człowieka wielkiego formatu, oddanego nauce.

 „Ciągle powtarzał, że trzeba ukochać uniwersytet, trzeba ukochać naukę i tej nauce się poświecić. I tego uczył swoich studentów. Tego uczył swoich współpracowników. Był człowiekiem wielkiej kultury ducha, a jednocześnie wielkiego formatu” – mówi ks. Jarosław Wożniak.

Dodaje, że ks. prof. Tadeusz Zasępa, choć wymagający, był „ciepły, mądry, wyważony i zawsze potrafił wyjaśnić to wszystko, co dzieje się wokół nas”, a jego celem był przede wszystkim człowiek.

Nauczył mnie tego, że trzeba dla drugiego człowieka zawsze mieć czas, niezależnie kim on jest, że liczy się bezpośredni kontakt, że nowe środki komunikacji nie zawsze są przydatne, nie wszystko załatwiają. Nauczył, żeby zawsze w człowieku widzieć dobro. To nie znaczy, żeby być pobłażliwym ale wymagać i dostrzegać dobro nawet w minimalnym stopniu. […] To motywuje człowieka do wznioślejszych rzeczy” – zaznacza ks. Jarosław Woźniak.

Ks. prof. Tadeusz Zasępa był bardzo oddany Polsce, wspierał Katolicki Uniwersytet Lubelski, a także archidiecezję lubelską, był m.in. założycielem i pierwszym dyrektorem Katolickiego Radia Lublin oraz pierwszym redaktorem naczelnym wersji lubelskiej Tygodnika katolickiego „Niedziela”.

Ks. prof. Tadeusz Zasępa widział potrzebę kształcenia ludzi do mediów. Posiadał olbrzymią wiedzę w tym zakresie. Zdobył ją dzięki podróżom i studiom za granicą. Dostrzegł tam wpływ jaki media mają na ludzi i fakt, że to przenika do naszego kraju.

„Stąd pomysł, aby kształcić tych, którzy mogą stać się liderami, którzy będą kształcić innych nauczycieli, katechetów, wychowawców. Im trzeba pokazać jak funkcjonują media, jaki jest język mediów, aby mogli mówić o tym innym, aby ci, którzy z mediów korzystają nie byli biernymi odbiorcami” – mówi ks. dr hab. Jarosław Woźniak.

Ten sposób podejścia do mediów ks. prof. Tadeusz Zasępa przeniósł na Słowację, gdzie przez ostatnie lata swojego życia był rektorem Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku.

Odcisnął duże piętno przez kształtowanie osób, które później pracowały w mediach – nie tylko katolickich, ale również świeckich na Słowacji. […] To są rzecznicy biskupów, różnych urzędów państwowych. To są ludzie, to jest trwały ślad. […] Polak, ale zakochany w Słowacji, kochający Słowaków i dążący do tego, aby nasze narody polski i słowacki ze sobą współpracowały i zbliżyły się, aby pomimo zaszłości patrzyły we wspólną przyszłość” – zauważa ks. Jarosław Woźniak.

„Zawsze mówił, że to jest z jego strony pewnego rodzaju ofiara – pozostawienie ojczyzny. To ofiara, która ma służyć obu narodom” – zaznacza kierownik Katedry Współczesnych Form Przekazu Wiary Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

ROZMOWA Z KS. DR. HAB. JAROSŁAWEM WOŹNIAKIEM [tutaj]

***

Ks. prof. Tadeusz Zasępa urodził się w 1946 r. w Radziechowicach, koło Radomska w diecezji częstochowskiej jako drugie z czworga dzieci Antoniego i Reginy. Potem wraz z rodzicami przeniósł się do Częstochowy. Po skończeniu szkoły średniej wstąpił do seminarium duchownego diecezji częstochowskiej, które mieściło się w Krakowie. Tam odbył studia filozoficzno – teologiczne, a następnie w 1971 r. został wyświęcony na kapłana przez ks. bp Stefana Baryłę. Pracował także krótko jako wikariusz w Wieruszowie.

Od 1974 r. rozpoczął studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest to data, o której możemy mówić, że ksiądz profesor był związany z uniwersytetem w Lublinie. Najpierw studia, a zaraz potem praca w dziale współpracy z zagranicą, kierowanie tym działem a później praca naukowa wraz ze zdobywaniem kolejnych szczebli naukowych. W końcu utworzenie Katedry Współczesnych Form Przekazu Wiary, którą od początku kierował.

Ksiądz Profesor napisał 11 książek w języku polskim i słowackim, 30 pozycji redaktorskich, około 80 artykułów naukowych i ok. 120 popularnonaukowych. Wziął udział w blisko 100 konferencjach międzynarodowych w kraju i za granicą. Prowadził też działalność dydaktyczną i wychowawczą.

Ksiądz Profesor wypromował 159 magistrów i licencjuszy. Był promotorem 59 rozpraw doktorskich.

Zmarł 18 września br. w godzinach popołudniowych w Rużomberku na Słowacji, gdzie przez ostatnie lata pracował i przebywał. Jego ciało zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

www.radiozamosc/RIRM

 

 

drukuj