Zmarł ks. prof. Tadeusz Zasępa

W niedzielę 18 września w wieku 70 lat zmarł na Słowacji ks. prof. Tadeusz Zasępa. Kapłan od kilkunastu lat zmagał się z ciężką chorobą serca. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 25 września w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Rużomberku.

Ks. prof. Tadeusz Zasępa był oddany Polsce, a Słowację uważał za swoją drugą ojczyznę. W ostatnich latach swojego życia (2008-2015) pełnił funkcję rektora Kalickiego Uniwersytetu w Rużomberku. Cieszył się dużym uznaniem studentów tej uczelni.

Ks. prof. Tadeusz Zasępa urodził się 23 kwietnia 1946 w Radziechowicach koło Radomska. Święcenia kapłańskie przyjął 30 maja 1971 w Częstochowie z rąk ks. bp. Stefana Bareły. Był wybitnym medioznawcą, profesorem doktorem habilitowanym teologii pastoralnej w zakresie mediów masowych. Badał procesy globalizacji i współczesne formy przekazywania wiary. Wygłosił wiele wykładów na ten temat, był też autorem wielu artykułów („Telewizyjny obraz pracy a wyobraźnia moralna – interpretacje teologiczne”, „Wspólnoty elektroniczne a obyczaje” czy „Personalizm a komunikacja wirtualna”) i publikacji w tym zakresie.

Jego ważniejsze publikacje to: „Media, człowiek, społeczeństwo. Doświadczenie europejskie i amerykańskie”, „Media w czasie globalizacji”, „Internet i nowe technologie-ku społeczeństwu przyszłości”, „Internet a globalizacja. Antropologiczne aspekty”, „Umacniając braci w wierze”, Emigracyjni katecheci Radiowej Godziny Różancowej”, „Idąc-nauczajcie”.

Jako wikary był duszpasterzem osób głuchoniemych w ośrodku w Wieluniu, był założycielem i Fundacji „Sacrum-Paideia”, która wspiera niepełnosprawnych, odbył liczne podróże zagraniczne.

Za swoją działalność był wielokrotnie nagradzany, otrzymał m.in.: medal „Deamen College” z USA za zasługi w rozwoju współpracy między KUL a uczelniami amerykańskimi, proklamację „County of Erie” w uznaniu zasług na polu rozwoju kultury i nauki, w 2001 roku nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla przez Zjednoczoną Konwencję Kulturalną USA, otrzymał Międzynarodową Nagrodę Słowackiej Akademii Nauk za szczególny wkład do nauk o społeczeństwie i kulturze oraz tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Preszowie na Słowacji.

Był m.in.: założycielem i pierwszym dyrektorem Katolickiego Radia Lublin, kierownikiem Referatu Współpracy z Zagranicą KUL i Katedry Współczesnych Form Przekazu Wiary na Wydziale Teologii KUL, prowadził zajęcia na Słowacji w Spiskiej Kapitule, kierował Podyplomowym Studium Dziennikarskim w Uniwersytecie Trnawskim na Słowacji, był założycielem i pierwszy rektorem Lubelskiej Szkoły Biznesu-Szkoły Wyższej od 2004 jako Lubelska Szkoła Wyższa im. Króla Władysława Jagiełły, wykładowcą edukacji medialnej na Wydziale Teologii greckokatolickiej Uniwersytetu Preszowskiego na Słowacji, redaktorem naczelny Biuletynu Edukacji Medialnej oraz redaktorem Tygodnika „Niedziela”.

Zasępa

Kliknij, aby powiększyć

RIRM

 

 

 

 

 

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl