Dziecko nie będzie przyjęte do szkoły, jeśli nie okaże zaświadczenia o wykonanych obowiązkowych szczepieniach?

Naczelna Rada Lekarska chce, aby przed przyjęciem do przedszkola i szkoły rodzice przedstawiali zaświadczenie potwierdzające wykonanie u dzieci obowiązkowych szczepień. Jej członkowie zaapelowali do ministra zdrowia o podjęcie prac legislacyjnych w tej sprawie.

Samorząd lekarski wskazuje, że decyzja rodziców o niepoddaniu dziecka obowiązkowym szczepieniom stwarza zagrożenie dla zdrowia nie tylko tego dziecka, ale również dla innych dzieci mających z nimi kontakt.

Dr Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, wskazuje, że wykonywanie podstawowych szczepień ochronnych jest powinnością rodziców.

– Nie wykonanie tych ochronnych szczepień jest absolutnie karygodne i nie może być tolerowane w państwie prawa. Widzimy, że bardzo trudno jest polemizować z demagogią, którą sieją osoby odpowiedzialne za swoich podopiecznych. Wyegzekwujmy przynajmniej to, co jest obowiązkowe w zakresie szczepień – zaznacza Maciej Hamankiewicz.

Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej, zwiększająca się liczba dzieci, które nie są poddawane obowiązkowym szczepieniom oznacza, że istniejące ramy prawne egzekwowania tego ustawowego obowiązku są niewystarczające.

W Polsce odsetek szczepionych osób jest wysoki, ale w ostatnich latach coraz więcej rodziców nie zgadza się na poddawanie tej procedurze swoich dzieci.

W ciągu ostatnich czterech lat liczba ta wzrosła blisko pięciokrotnie – od około 5 tys. w 2012 r. do ponad 23 tys. w roku ubiegłym.

RIRM

drukuj