fot. WOT

Działania w terenie leśnym żołnierzy sanockiego batalionu WOT

Żołnierze leskiej kompanii wchodzącej w skład 35 Batalionu Lekkiej Piechoty z Sanoka ćwiczyli w Baligrodzie. Szkolenie taktyczne rozpoczęło się w godzinach porannych w niedzielę a zakończyło późnym wieczorem. Leska Kompania Lekkiej Piechoty prowadziła zajęcia rotacyjne, aby utrzymać dotychczas nabyte zdolności bojowe.

24 stycznia żołnierze 353 Kompanii Lekkiej Piechoty odbyli zajęcia z działań taktycznych w terenie leśnym w okolicach Baligrodu. Trudne warunki pogodowe nie przeszkodziły dowódcy kompanii por. Karolowi Gąsiorowi przeprowadzić ćwiczeń zgodnie z opracowanym scenariuszem. Głównym zadaniem leskich terytorialsów było doskonalenie umiejętności w skrytym działaniu sekcji, obowiązki osób funkcyjnych w ugrupowaniu marszowym oraz praca w terenie z wykorzystaniem mapy. Pomimo utrudnień, wszystkie zagadnienia i założone cele zostały zrealizowane na wysokim  poziomie.

Prowadzenie walki w terenie leśnym to jeden z trudniejszych tematów w czasie działań bojowych. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej te i nowe kompetencje muszą opanować do perfekcji. Najmłodszy rodzaj Sił Zbrojnych RP w czasie wojny będzie prowadził walkę we współdziałaniu z pozostałymi rodzajami sił zbrojnych. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej mają zapewnić powszechną ochronę i obronę ludności w stałych rejonach odpowiedzialności bojowej. Leska kompania w swoich działaniach taktycznych musi poznać elementy taktyki podstawowej, w terenie zurbanizowanym, jak również w terenie leśnym. Topografia terenu w stałym rejonie odpowiedzialności wymaga zróżnicowanego przygotowania do działań bojowych. Dlatego też żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady OT pomimo panującej pandemii starają się regularnie uczestniczyć w tego typu zajęciach, aby podnosić swoje kompetencje i utrzymywać odpowiednią sprawność podczas działań operacyjnych.

W miniony weekend pododdziały Podkarpackiej Brygady OT prowadziły szkolenie podtrzymujące w ramach zajęć rotacyjnych. Z powodu pandemii, każda kompania odbyła ćwiczenia w wyznaczonych rejonach odpowiedzialności, z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego.

Żołnierze 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej na co dzień niosą pomoc w szpitalach i placówkach medycznych. Organizują kordony sanitarne, mierzą temperaturę przy wejściu, jak również wspierają prace administracyjne. Terytorialsi, niosąc wsparcie dla służb medycznych, odciążają ich w wielu codziennych administracyjnych obowiązkach. Nasze bezpośrednie działanie pozwala ratownikom medycznym i pielęgniarkom wykonywać czynności związane stricte z niesieniem pomocy medycznej. W ramach operacji „Trwała odporność” codziennie blisko 30 żołnierzy 3PBOT działa w punktach pobierania wymazów na terenie całego województwa. Od 18 stycznia terytorialsi, poprzez uruchomioną infolinię (800 100 115), wspomagają kombatantów i seniorów w rejestracji do szczepienia przeciw COVID–19 oraz ich dowozie do miejsc szczepień na terenie Podkarpacia.

kpt. Witold Sura/radiomaryja.pl

drukuj