fot. R. Sobkowicz/Nasz Dziennik

Działalność SKOK Polska zawieszona

Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła dziś działalność SKOK Polska z siedzibą w Warszawie oraz postanowiła wystąpić do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej kasy – informuje KNF na swojej stronie internetowej.

Od końca lipca ubiegłego roku w SKOK Polska został ustanowiony zarządca komisaryczny, który sporządził informację na temat sytuacji finansowej w kasie na dzień przed ustanowieniem zarządcy komisarycznego.

Wynika z niej, że SKOK Polska wykazywał głęboką niewypłacalność. W związku z tym komisja złożyła do Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw.

Rzecznik Krajowej SKOK Andrzej Dunajski ocenił, że zawieszenie działalności SKOK Polska wskazuje na całkowitą bezskuteczność działań podejmowanych przez zarządcę komisarycznego powołanego przez KNF.

– Zarządca nie opracował programu postępowania naprawczego, nie podjął działań restrukturyzacyjnych SKOK Polska. Kasa Krajowa występowała do przewodniczącego Andrzeja Jakubiaka o zmianę zarządcy, wskazując na istotne ryzyka związane z działaniami osoby powołanej przez komisję na to stanowisko. Niestety, przewodniczący Jakubiak nie przychylił się do tego wniosku i w świetle wiedzy Kasy Krajowej nie skierował go na posiedzenie komisji – zaznaczył rzecznik Krajowej SKOK Andrzej Dunajski.

Wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości SKOK Polska stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

RIRM

drukuj