fot. R. Sobkowicz/Nasz Dziennik

Światowa Rada Unii Kredytowych staje w obronie SKOK-ów

Prezes Rady wystosował pismo do marszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, w którym wyraża sprzeciw wobec szkalowania Spółdzielczych Kas przez sejmową podkomisję dot. SKOK-ów. Ma to związek z planowanym na dziś w Sejmie sprawozdaniem z prac podkomisji. Sprawę opisuje portal wPolityce.pl.

Rzecznik SKOK-ów Andrzej Dunajski zwraca uwagę, że w sprawozdaniu pojawił się zarzut, jakoby Kasy były tworzone wbrew światowej organizacji, co – jak podkreśla – jest nieprawdą.

Światowa Rada Unii Kredytowych zdecydowanie w piśmie do pani marszałek Sejmu zdecydowanie podkreśla, że rola Kasy Krajowej, jako organu nadzorczego i regulacyjnego – określana w ustawie z 1995r. – została prawidłowo dostosowana do zasad ŚRUK-u, do sytuacji rynkowej Polski oraz do stopnia rozwoju systemu Unii Kredytowych. Na dodatek ŚRUK w piśmie do pani marszałek Sejmu podkreśla, że nigdy nie kwestionowała regulacji norm przyjętych i wprowadzanych przez Kasę Krajową SKOK, w celu wdrożenia zasad ŚRUK-u w polskim otoczeniu gospodarczym i regulacyjnym – zaznacza Andrzej Dunajski.

Światowa Rada Unii Kredytowych akcentuje ponadto w swoim piśmie, że wielokrotnie wykorzystywała polski model Unii Kredytowych jako przykład prawidłowej implementacji zasad organizacji.

Kasy Krajowe SKOK podnoszą, że sejmowa podkomisja ds. SKOK-ów powstała na potrzeby kampanii wyborczej.

RIRM

drukuj