Resort finansów ostrzej wobec SKOK-ów

Ministerstwo Finansów zaostrza taktykę wobec SKOK-ów. Od 1 stycznia 2015 r. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe muszą prowadzić bardziej restrykcyjną rachunkowość na wzór banków.

Resort finansów opublikował już projekt rozporządzenia w tej sprawie. Chce ujednolicić zasady księgowe dla wszystkich jednostek prowadzących działalność depozytowo-kredytową.

SKOK-i będą musiały np. tworzyć większe odpisy aktualizujące wartość ich należności z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek. Ministerstwo szacuje, że w 2015 r. na skutek wejścia w życie nowego rozporządzenia odpisy zwiększą się o 34 mln zł. Oznacza to, że pogorszą się wyniki finansowe kas. To kolejne uderzenie w kasy, a ukłon w stronę banków – powiedział senator Grzegorz Bierecki.

– To co jest zawarte w projekcie to te same ciężary, które mają banki, ale jednocześnie bez uprawnień podatkowych, bez możliwości przyspieszenia procedury dochodzenia należności. Jednym słowem: bez tych wszystkich korzyści, które mają banki w zamian za ciężary. Kasy, które mogą mniej, będą miały większe ciężary i będą miały trudniej. Intencją rządu PO i PSL od samego początku było to, by utrudnić życie kasom. Jest to nielubiany sektor przez obecnie rządzących. Środowisko rządzące jest opanowane przez lobby bankowe – zwrócił uwagę Grzegorz Bierecki.

Od 2012 r. Ministerstwo Finansów czwarty raz zmienia rozporządzenie, określające na nowo zasady rachunkowości SKOK-ów. Niedawno kasy zdołały dostosować swoje systemy informatyczne do rozwiązań wprowadzonych w  2012r. i dwukrotnie zmienionych w 2013 r., a już muszą ponieść kolejne koszty – wskazują przedstawiciele SKOK-ów. W ostatecznym rozrachunku koszty te obciążą przecież członków kas. Projekt ministerialnego rozporządzenia jest obecnie w konsultacjach.

RIRM

 

drukuj