fot. flickr.com

Drogowcy przekazują ministrom „Białą Księgę” z postulatami

Zwiększenie środków na utrzymanie dróg, zmiana procedur przetargowych, wyeliminowanie wykonawców bez zaplecza i zagwarantowanie minimalnego wynagrodzenia – to niektóre z postulatów drogowców zawarte w „Białej Księdze”, która trafi m.in. do ministrów i posłów.

„Stwierdziliśmy, że wszystkie problemy, które w drogownictwie były w latach poprzednich powodują pewną sytuację trudną dla rynku, niepewność działania firm, niepewność wykonywania inwestycji. Dlatego postanowiliśmy spotkać się w gronie wszystkich organizacji działających w drogownictwie i porozmawiać na temat naszych problemów” – powiedział na konferencji prasowej w środę Andrzej Wyszyński z Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych.

„Z Białej Księgi przebija mocne zatroskanie o to, jak wygląda nasze drogownictwo, jak powinniśmy budować drogi, jakie technologie stosować, jakie rozwiązania” – podkreślił Andrzej Wyszyński.

Jego zdaniem część postulatów drogowców jest prosta do zrealizowania i może być szybko przeprowadzona, a część wymaga głębszych zmian np. w prawie.

Wymienił najważniejsze postulaty, m.in. zapewnienie finansowania drogownictwa w tym dróg samorządowych po 2020 r.; zwiększenie środków na utrzymanie dróg krajowych i samorządowych; weryfikacja Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.); dokończenie budowy podstawowej sieci drogowej, zasadnicza zmiana procedur przetargowych i warunków kontraktowych.

Ponadto są to: podwyższenie jakości w procesie tworzenia przepisów techniczno-budowlanych poprzez powołanie zespołu ekspertów, wyeliminowanie z realizacji zamówień publicznych wykonawców i pośredników bez własnego zaplecza kadrowego i sprzętowego, przywrócenie międzynarodowych procedur w realizacji inwestycji (FIDIC), zagwarantowanie minimalnego wynagrodzenia za pracę; uproszczenie procedur wydawania decyzji administracyjnych, a także reaktywowanie szkolnictwa dla drogownictwa.

Drogowcy apelują też m.in o wprowadzenie jednolitego systemu poboru opłat za korzystanie z dróg krajowych.

„Rzeczą, która nas szalenie niepokoi jest strona finansowa tego programu (budowy dróg), bo część inwestycyjna to jest 107 mld zł. Jak już oficjalnie podało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa według szacunków program ten powinien mieć finansowanie ok. 200 mld zł. Dlatego zależy nam bardzo, żeby spojrzeć na to, jakie są realne możliwości: czy znalezienia środków, czy też pomyślenia o optymalizacji, czy racjonalizacji programu, wskazania priorytetów” – powiedziała Barbara Dzieciuchowicz z Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

Jak zaznaczyła, drogowcy zakładają, że unijna część finansowania programu to „pewne pieniądze”, natomiast obawiają się o wkład krajowy.

Dzieciuchowicz wskazała też na brak mediacji, do czego odniosła się również Tamara Małasiewicz ze Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców.

„Oczywiście w pierwszej kolejności dążymy do tego, żeby tych sporów unikać, ale jak już do tych sporów dojdzie, to promocja mediacji, czy zastąpienie zapisów o sądach powszechnych sądami arbitrażowymi i wprowadzenie klauzul arbitrażowych do umów jest – według mnie – bardzo istotnym elementem” – powiedziała Tamara Małasiewicz.

Według Andrzeja Tracza z Sekcji Krajowej Drogownictwa NSZZ „Solidarność” w ostatnich 8 latach „branża drogowa została zdewastowana”. „Obserwujemy to zarówno w sferze przedsiębiorstw drogowych w całej strefie wykonawczej, jak i w sferze administracji drogowej” – powiedział. Dodał, że jego organizacja wielokrotnie wskazywała na „ewidentne uchybienia dotyczące spraw pracowniczych” m.in. w ustawie o zamówieniach publicznych.

Reprezentujący Stowarzyszenie Klub Inżynierii Ruchu Tomasz Wawrzonek wskazał na potrzebę skutecznej polityki parkingowej.

Wojciech Płaza z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa opowiedział się natomiast za zmianą kryteriów wyboru ofert zwłaszcza na usługi intelektualne. Wskazał na problem podejmowania przez inspektorów nadzoru ze względów zarobkowych jednoczesnych nadzorów na różnych budowach.

Tadeusz Suwara reprezentujący Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP oraz Polski Kongres Drogowy zwrócił uwagę na potrzebę zdobycia funduszy po 2023 r. na dokończenie inwestycji oraz ich utrzymanie.

Z kolei zdaniem Rafała Bałdysa z Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa m.in. brak polityki transportowej oraz brak wiedzy i doświadczenia po stronie zamawiających „przejawia się w tym, że delegujemy wszystkie ryzyka na wykonawcę”.

Jak poinformowała Dzieciuchowicz, we wtorek „Biała Księga” została przekazana wiceministrowi infrastruktury i budownictwa Jerzemu Szmitowi. „Będziemy w lutym prosili o spotkanie i porozmawianie o tych wszystkich problemach. Biała Księga zostanie przekazana również do ministra finansów, ministra rozwoju, ministra skarbu państwa, Najwyższej Izbie Kontroli, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, do wszystkich senatorów i posłów” – wymieniła. Podkreśliła, że księga to „dłoń wyciągnięta” do konstruktywnych rozmów.

PAP/RIRM

drukuj