fot. twitter.com

Rząd zajmie się ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Rząd  wysłucha dziś informacji minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej o wdrażaniu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Ten publiczny rejestr ewidencjonujący nadawane w Polsce kwalifikacje zawodowe został wprowadzony na mocy ustawy z grudnia 2015 r. Prowadzi go Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w oparciu o system teleinformatyczny.

System ma służyć temu, by kwalifikacje Polaków były uznawane w Unii Europejskiej – mówi Radiu Maryja poseł PiS Krystyna Wróblewska z sejmowej komisji edukacji.

Przykładowo, jeżeli Polacy będą wyjeżdżali do krajów UE, żeby kwalifikacje, które zdobyli tutaj w Polsce, były uznawane w UE. Chodzi o to, aby można było tam pracować. Taki Zintegrowany System Kwalifikacji jest praktycznie w każdym kraju UE – podkreśla Krystyna Wróblewska.

Kwalifikacje będą wpisywane do rejestru na wniosek m.in. ministrów odpowiadających za określone gałęzie gospodarki.

Każda instytucja nadająca kwalifikacje włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji objęta miała być wewnętrznym i zewnętrznym systemem zapewniania jakości certyfikowania.

RIRM

drukuj