fot. PAP/Rafał Guz

Dobiega końca konferencja pt. „Jan Paweł II: Fundamenty Demokracji”

W stolicy dobiega końca konferencja pt. „Jan Paweł II: Fundamenty Demokracji”. Wydarzenie odbywa się od wczoraj w Sekretariacie KEP.

Konferencja organizowana jest w 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Papieża Polaka do Polski. Spotkanie poświęcono historycznej roli św. Jana Pawła II dla odzyskania wolności przez narody Europy Środkowo-Wschodniej oraz aksjologicznym fundamentom, na jakich powinna się opierać demokracja.

Od Jana Pawła II między innymi uczyliśmy się, jak funkcjonować w przestrzeni społecznej nie tylko jako katolik, ale też jako człowiek, obywatel – podkreśla pedagog dr Andrzej Mazan, jeden z uczestników konferencji.

– To nie było tylko uczenie nas – uczestników tych pielgrzymek – ale znacznie głębsze wymaganie, zadanie, które postawił nam Ojciec Święty, tzn., żebyśmy przemienili przestrzeń społeczną w myśl wskazań chrystusowych i nauki Kościoła. Trzeba podkreślić, że Ojciec Święty uczył nas tej nauki społecznej w sposób ewolucyjny. Najpierw nauczył nas umiłowania Chrystusa, to jest to odnowienie człowieka w Chrystusie, po to, żeby wyszedł do innych ludzi odnowiony ze świadectwem i uczestnictwem przemiany rzeczywistości osobistej i społecznej – akcentuje dr Andrzej Mazan.

W konferencji biorą udział między innymi przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, historycy oraz członkowie Episkopatu.

Dziś uczestnicy spotkania zgłębiali między innymi wizję Europy według św. Jana Pawła II, która wobec wciąż nowych wyzwań powinna nawiązywać do chrześcijańskich korzeni. Mówiono też o roli suwerennej Polski w Europie według papieża Polaka.

RIRM

drukuj