fot. twitter.com/MPiT_GOV_PL

W Warszawie trwa Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030

Ponad 20 nowych podmiotów dołączyło się do realizacji Agendy 2030. W siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii trwa II edycja Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030.

Agenda 2030 została przyjęta przez ONZ w roku 2015. Jednocześnie w Polsce ruszyły prace dotyczące Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która stanowi ścieżkę realizacji celów Agendy. Chodzi o zapewnienie warunków dla zdrowej konkurencji, silnego rynku sprzyjającego rozwojowi gospodarczemu, zmniejszeniu barier rozwojowych oraz wprowadzenie instrumentów wzmacniających rozwój firm.

Wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa otwierając Krajowe Forum wskazał, że Polska wypełnia cele Agendy 2030 m. in. poprzez kładzenie nacisku na innowacyjność i rozwiązania proekologiczne.

– Mamy ten komfort w Polsce, że przyjęcie tej Agendy 2030 przez Narody Zjednoczone, zbiegło się z dyskusją na temat aplikacji wdrożenia w Polsce strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, czyli dokumentu, który w sposób fundamentalny określił kierunki i priorytety, jakimi się chce kierować nasz rząd i wszystkie instytucje z nami związane po to, by dobrze służyć naszym obywatelom, by służyć rozwojowi Polski, ale także po to, by osadzić ten rozwój w szerszym europejskim i światowym kontekście – powiedział Marcin Ociepa.

W sumie w Agendę 2030 w Polsce angażuje się już 128 podmiotów. Są to m. in. fundacje, instytuty badawcze oraz przedstawiciele biznesu.

W czasie dzisiejszego Krajowego Forum Interesariuszy Agendy odbywają się 3 panele ekspercie.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj