W Senacie m.in. o ustawie powołującej komisję weryfikacyjną ds. reprywatyzacji w stolicy

Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Senat zajmie się m.in. ustawą powołującą komisję weryfikacyjną ds. reprywatyzacji w stolicy. Nowy organ ma pomóc wyjaśnić wszystkie procesy reprywatyzacyjne, których sposób przeprowadzenia przez warszawski ratusz budzi kontrowersje.

Ostatnio senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przyjęła m.in. poprawki dotyczące umocowania statusu członków komisji weryfikacyjnej – powiedział senator Zbigniew Cichoń.

Pierwotnie było przewidziane, że członkowie komisji będą w randze sekretarzy stanu przy Ministerstwie Sprawiedliwości – to zostało zmienione. To jest zasadnicza zmiana. Było jeszcze sporo innych propozycji, m.in. proponowano, żeby komisja dotyczyła nie tylko nieruchomości w Warszawie, ale również w innych miastach. Po za tym, były propozycje zwiększenia liczebności członków komisji, bo przypominam, że ma ich być dziewięciu łącznie z przewodniczącym, którym ma być wiceminister sprawiedliwości. Tego typu zmian było zaproponowanych dosyć dużo, ale tylko ta znikoma część zyskała akceptację – mówił senator Zbigniew Cichoń.

Projekt resortu sprawiedliwości zakłada, że komisja weryfikacyjna będzie mogła utrzymać lub uchylić decyzję reprywatyzacyjną. Co więcej, komisja będzie mogła podjąć decyzję o odebraniu pozyskanej bezprawnie nieruchomości.

Do jej kompetencji należeć będzie też uchylanie decyzji reprywatyzacyjnych i przekazywanie spraw do ponownego rozpatrzenia.

Według założeń komisja ma rozpocząć prace już w maju.

 

RIRM/TV Trwam News

drukuj