Św. Jan Paweł II, bł. Carlo Acutis i św. Jan Bosco wśród patronów 37. Światowych Dni Młodzieży

Św. Jan Paweł II, bł. Carlo Acutis i św. Jan Bosco znaleźli się wśród patronów 37. Światowych Dni Młodzieży – powiedział ks. Tomasz Koprianiuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM. „Wśród tych patronów każdy młody człowiek odnajdzie osobę, która pomoże mu w zacieśnianiu więzi z Bogiem” – dodał.

Ks. Tomasz Koprianiuk poinformował, że w tym roku Światowym Dniom Młodzieży patronować będą: św. Jan Paweł II, św. Jan Bosko, św. Wincenty, św. Antoni, św. Bartłomiej od Męczenników, św. Jan z Brito, bł. Joanna Portugalska, bł. Jan Fernandes, bł. Maria Klara od Dzieciątka Jezus, bł. Pier Giorgio Frassati, bł. Marcel Callo, bł. Chiara Badano i bł. Carlo Acutis.

„W tym roku jest dużo patronów. Są to święci żyjący współcześnie, jak bł. Carlo Acutis i święci żyjący przed wiekami, jak św. Antoni. Być może zamysł był taki, żeby pokazać, iż w Kościele jest wielu świętych, którzy żyli w różnych czasach, że niebo jest wypełnione świętymi” – mówił.

Jego zdaniem jednym z najważniejszych patronów jest św. Jan Paweł II – twórca  i pomysłodawca Światowych Dni Młodzieży.

„Ważnym patronem jest także bł. Carlo Acutis, którego relikwie pielgrzymowały niedawno po całej Polsce. Jest to patron szczególnie bliski młodym ludziom, ponieważ umarł jako nastolatek w 2006 roku” – przypomniał.

Dodał, że bł. Carlo Acutis stał się młodzieży bliski także przez swoje zamiłowanie do nowoczesnych technologii, które wykorzystywał do ewangelizacji swoich rówieśników.

„Co ważne, fascynacja internetem nie przesłoniła mu tego, co najważniejsze. Carlo Acutis umiłował Eucharystię, którą przyjmował codziennie. Ona była dla niego punktem odniesienia. Nazywał Eucharystię »autostradą do nieba«” – podkreślił.

Jak zastrzegł, umiłowanie Eucharystii nie przeszkadzało bł. Carlo Acutisowi pozostać normalnym i aktywnym nastolatkiem, który lubił spędzać czas z rówieśnikami.

„Jego przykład pokazuje, że aby zostać świętym, nie trzeba odrzucać normalnego życia i świata wirtualnego. Wystarczy wiedzieć, co jest w życiu ważne i umieć odnaleźć się między tym, co wirtualne a realnym życiem, nie zaniedbując relacji z Jezusem. To jest patron na dzisiejsze czasy” – stwierdził.

Według ks. Tomasz Koprianiuka kolejnym ciekawym patronem jest bł. Pier Giorgio Frassati, student, który zmarł nagle 4 lipca 1925 r. w wieku 24 lat.

„Pier Frassati był również bardzo aktywny i towarzyski. Świetnie odnajdywał się w harcerstwie, w stowarzyszeniach religijnych, lubił sport i wyprawy w góry” – powiedział.

Podkreślił, że cechą charakterystyczną Piera Frassatiego była wytrwała praca nad sobą i kształtowanie swojego charakteru. Zdaniem szefa KBO-ŚDM ciekawą postacią w gronie patronów jest św. Antoni.

„Najczęściej mówi się o nim św. Antoni z Padwy. Warto jednak wiedzieć, że w Padwie spędził jedynie krótki czas. Tak naprawdę św. Antoni urodził się w Lizbonie, jest więc bardzo znany w Portugalii” – wyjaśnił.

Zaznaczył, że organizatorzy ŚDM wskazali również świętego, który za życia pracował z młodzieżą i opracował konkretny program wychowawczy – św. Jana Bosco.

„Ten święty miał wielką potrzebę, żeby być z młodymi. Zakładał dla nich tzw. oratoria. Salezjanie, czyli założone przez niego zgromadzenie, do dziś pracują z młodzieżą, organizując dla niej miejsca spotkań” – mówił ks. Tomasz Koprianiuk.

Jak wskazał, wybór tego świętego może być wskazówką, że ŚDM ma być nie tylko kilkudniowym wydarzeniem, ale ma być przeszczepiane do konkretnych wspólnot i parafii i trwać przez cały rok.

„Myślę, że każdy młody człowiek wśród tych świętych patronów odnajdzie osobę, która będzie mu najbliższa i pomoże mu w zacieśnianiu więzi z Panem Bogiem” – zastrzegł.

Według szefa KBO-ŚDM odpowiedzią na postępującą laicyzację ludzi młodych może być spotkanie nie tyle z nauczycielami wiary, ile ze świadkami.

„Dziś najbardziej potrzebna i oczekiwana jest nie tyle sucha katecheza, przekazywanie informacji i wiedzy o Jezusie Chrystusie, ale przede wszystkim świadectwo życia oraz głębokiego zakorzenienia się w nim” – stwierdził duchowny.

Przyznał, że czasami duszpasterzom trudno jest się przebić przez to wszystko, co proponuje dziś młodym świat.

„Jednak ideą ŚDM jest stworzenie wspólnoty ludzi, którzy mają fundament w Jezusie Chrystusie. On, jak dobry pasterz, może przeprowadzić młodych przez ten trudny czas poszukiwań odpowiedzi na te najtrudniejsze pytania o wojnę, pandemię i sens cierpienia. ŚDM to zaproszenie do tego, by dać Mu się poprowadzić” – wyjaśnił.

37. Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Lizbonie w dn. 1-6 sierpnia 2023 r., pod hasłem: Maryja wstała i poszła z pośpiechem (Łk 1,39).

PAP

drukuj