Czy Turcja wypełni deklaracje ws. migrantów?

Czy Turcja jest w stanie wypełnić deklaracje zahamowania napływu migrantów do Europy? W zamian za to zobowiązanie UE zgodziła się wczoraj m.in. przyspieszyć negocjacje akcesyjne z Ankarą i znieść wizy dla obywateli tureckich.

Turcja i UE potwierdziły, że priorytetem pozostaje walka z terroryzmem.

Uzgodniono, że unijne szczyty z Turcją odbywać się będą dwa razy do roku, a obowiązek wizowy dla obywateli tego kraju w strefie Schengen może być zniesiony – po spełnieniu odpowiednich kryteriów – już w październiku przyszłego roku. Ustalono też, że pomoc humanitarna dla Turcji ze strony Unii Europejskiej ma być uruchomiona natychmiast. Powstał nawet instrument pomocy dla uchodźców w Turcji, powołany przez Komisję Europejską. 3 mld euro – taka ma być początkowa kwota dodatkowych środków. Co ważne, podjęto też kroki w sprawie migrantów, którzy nie potrzebują ochrony międzynarodowej. UE i Turcja chcą współpracować, aby zapobiec ich napływowi zarówno do Turcji, jak i do Wspólnoty. Ci, którzy nie potrzebują ochrony międzynarodowej, mieliby być odsyłani z powrotem do ich krajów pochodzenia – powiedział Dawid Nahajowski z Brukseli.

Unijni przywódcy podkreślali, że ocieplając kontakty z Turcją, nie zamierzają zapominać o łamanych tam prawach człowieka.

W „miniszczycie” na temat przesiedleń uchodźców uczestniczyli przywódcy: Niemiec, Austrii, Holandii, Belgii, Luksemburga, Finlandii, Szwecji oraz Grecji.

RIRM

 

drukuj