fot. PAP/Radek Pietruszka

CIR: Rząd przyjął Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego

Poprawę dostępu do finansowania dla krajowych przedsiębiorstw zakłada przyjęta we wtorek przez rząd Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego – poinformowało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów.

CIR wskazało, że celem projektu jest poprawa dostępu do finansowania dla krajowych przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich firm, które tworzą ok. trzy czwarte polskiego PKB, poprzez m.in. obniżenie przeciętnego kosztu pozyskania kapitału.

W strategii wskazano 20 najważniejszych barier dla rozwoju rynku kapitałowego w Polsce oraz zaproponowano ich „kierunkowe przezwyciężenie w postaci 90 działań”. Chodzi m.in. o działania zmierzające do podwyższenia poziomu oszczędności i inwestycji w Polsce oraz podniesienia poziomu edukacji społeczeństwa, jeśli chodzi o funkcjonowanie rynku finansowego.

Cele szczegółowe strategii to między innymi: zwiększenie skali pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym, zwiększenie płynności rynku, zwiększenie udziału oszczędności w gospodarce, bardziej efektywne procedury administracyjne.

Strategia przewiduje ponadto, że silniejszy, bardziej rozbudowany i efektywny rynek kapitałowy przyciągający zasoby kapitału z kraju i zagranicy powinien być kluczowym elementem długoterminowej polityki gospodarczej państwa.

Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego powstała we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Komisją Europejską.

PAP

drukuj