Brytyjski sąd na wniosek komisji weryfikacyjnej wstrzymał postępowanie egzekucyjne wobec byłej lokatorki Chmielnej 11

Sąd w Wielkiej Brytanii, na wniosek komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji, wstrzymał postępowanie egzekucyjne wobec byłej lokatorki Chmielnej 11. Kobieta od wielu lat mieszka na Wyspach Brytyjskich. W 2012 roku Sąd Okręgowy Warszawa-Praga wydał wobec niej wyrok zasądzający należność z tytułu bezumownego korzystania z lokalu.

Obecnie komisja weryfikacyjna prowadzi postępowanie sprawdzające ws. reprywatyzacji Chmielnej 11. Sąd w Anglii uznał to za istotne i wstrzymał egzekucję. Poseł Jan Mosiński ocenia, że taka decyzja świadczy o tym, że brytyjski sąd poważnie traktuje prace komisji.

– Sąd w Londynie uznał rację komisji weryfikacyjnej, co cieszy, dlatego że jest to instytucja niezależna w koronie brytyjskiej, która uznaje komisję weryfikacyjną jako leganie działający podmiot w państwie polskim. Były obawy, czy ewentualnie uda się nam wstrzymać decyzję, ale jak widać, sąd przyznał nam rację, uwzględnił nasze argumenty – powiedział poseł.

Kamienica przy ul. Chmielnej została zreprywatyzowana w 1998 roku. Wówczas miała zostać wydana decyzja o zwrocie gruntów spadkobiercom przedwojennych właścicieli. Razem z działką dostali stojący na niej budynek. Wcześniej sprawą roszczeń byłych właścicieli zajmował się warszawski sąd, który odrzucił pozew.

RIRM

drukuj