Brak porozumienia pomiędzy związkowcami PKP Cargo a zarządem

Nie ma porozumienia pomiędzy władzami PKP Cargo i przedstawicielami związków zawodowych, co do wysokości podwyżek dla pracowników spółki. Strony podpisały protokół rozbieżności – poinformował Henryk Grymel, szef kolejarskiej „Solidarności”.

Związkowcy domagali się początkowo 250 zł podwyżki na pracownika. Jak wyjaśnił związkowiec, ostatnia propozycja zarządu to 110 zł podwyżki, natomiast związkowcy obniżyli żądania do 150 zł.

„Zarząd nie chciał ustąpić o krok, więc zakończyliśmy rozmowy” – wskazał Grymel, dodając, że podpisany dziś protokół rozbieżności otwiera drogę do ewentualnego strajku załogi.

– Prawdopodobnie od przyszłego tygodnia zaczynamy referenda na wszystkich zakładach w Cargo, do 21 sierpnia jest czas na przeprowadzenie referendum, tak że na początek września będziemy mieli prawo do legalnego strajku w Cargo – zapowiada szef kolejarskiej „S”.

Zarząd PKP Cargo tłumaczył wcześniej, że żądania strony społecznej są nie do zaakceptowania w świetle sytuacji finansowej spółki.

PKP Cargo to największy polski kolejowy przewoźnik towarowy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W pierwszym kwartale tego roku zanotowała 17,6 mln zł zysku netto wobec 57,5 mln zł w pierwszym kwartale 2014 r.

RIRM

drukuj