NIK negatywnie o grupie PKP

Najwyższa Izba Kontroli  negatywnie oceniła działalność grupy PKP. Chodzi o lata 2010-2013. Według Izby nie zrealizowano części zaplanowanych zadań prywatyzacyjnych, a interesy Skarbu Państwa nie były przy tym odpowiednio zabezpieczone.

Brakowało też koordynacji działań przy wdrażaniu przez spółki PKP inicjatyw gospodarczych, kluczowych dla ich funkcjonowania. Kontrolerzy wskazali również, że spółki grupy PKP nierzetelnie wdrażały strategie restrukturyzacji.

– PKP S.A. jako spółka ,,matka” nieskutecznie zarządzała holdingiem grupy PKP. Do października 2012 roku nie wypracowała strategii działalności grupy, ani nie zawierała ze spółkami zależnymi umów ustalających ich wzajemne obowiązki i uprawnienia. Brak koordynacji działań i przepływu informacji  w czternastu skontrolowanych spółkach grupy PKP oraz brak dostatecznego nadzoru ze strony PKP S.A. wpływały niekorzystnie na działalność spółek wchodzących w skład grupy. W związku z przeznaczeniem do prywatyzacji spółek grupy PKP zarządzających infrastrukturą energetyczną, informatyczną i telekomunikacyjną konieczne jest zapewnienie dalszego decydującego wpływu państwa na zarządzanie przekazaną tym spółkom infrastrukturą niezbędną do zapewnienia bezpieczeństwa i prowadzenia ruchu kolejowego – powiedział  Tomasz Emiljan, dyrektor Departamentu Infrastruktury NIK.

Kontrolę funkcjonowania Grupy PKP przeprowadzono w czternastu najważniejszych jej spółkach, m.in. PKP S.A., PKP PLK S.A., PKP CARGO, PKP INTERCITY oraz PKP ENERGETYKA S.A.

 

RIRM

drukuj