Białoruś: Katolicy modlą się za ojczyznę

W świątyniach katolickich na Białorusi odmówiono w niedzielę specjalną modlitwę z okazji 100. rocznicy proklamowania niepodległej Białoruskiej Republiki Ludowej, pierwszego państwa białoruskiego.

Zwierzchnik katolików ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz sprawował w mińskiej katedrze Mszę św. w intencji ojczyzny.

Historycy nie powiedzieli jeszcze w tej sprawie ostatniego słowa, ale Białoruska Republika Ludowa z całą pewnością była momentem zwrotnym w historii naszej ojczyzny” – mówił patriarcha.

Choć dalsze losy Białoruskiej Republiki Ludowej były bardzo trudne i nie dały oczekiwanych efektów, sam ten fakt wiele mówi, bo pokazuje dążenie narodu białoruskiego do niepodległości” – dodał ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz.

Niedzielne święto stulecia Białoruskiej Republiki Ludowej nazwał „świętem zwiastowania białoruskiej niepodległości i państwowości”.

We wszystkich kościołach katolickich Białorusi odmówiono w niedzielę opracowaną przez białoruskich biskupów specjalną modlitwę za ojczyznę.

Proklamowanie Białoruskiej Republiki Ludowej było bezprecedensowym faktem historycznym oraz bardzo ważnym krokiem w procesie tworzenia państwa, torującym drogę do jego niepodległości” – głosi tekst modlitwy.

Białoruska Cerkiew Prawosławna nie uczestniczy w obchodach rocznicy Białoruskiej Republiki Ludowej, ponieważ, jak powiedział jej zwierzchnik egzarcha Paweł, uważa, że „byłoby to upolitycznianiem modlitwy”.

Niepodległą Białoruską Republikę Ludową proklamowano 25 marca 1918 r. Do proklamacji doszło w warunkach okupacji niemieckiej.

Białoruska Republika Ludowa nie została uznana przez społeczność międzynarodową, a w 1919 r. – po wycofaniu się Niemców – bolszewicy utworzyli Białoruską Socjalistyczną Republikę Radziecką (BSRR), następnie zaś Litewsko-Białoruską Republikę Rad. Po krótkim okresie, gdy tereny te znalazły się pod kontrolą Polski, na ich części reaktywowano BSRR.

Obchody 100-lecia BRL, ważnego wydarzenia dla białoruskich kręgów demokratycznych, odbywają się bez udziału władz. Opozycji wydano oficjalne zezwolenia na szereg imprez, w tym główne uroczystości w Mińsku, zabroniono jednak zorganizowania marszu.

Opozycjonista Mikoła Statkiewicz i inni działacze, którzy mimo zakazu, zamierzali wziąć udział w przemarszu ulicami Mińska, zostali zatrzymani przez milicję. Media twierdzą, że w Mińsku i innych miejscowościach zatrzymano co najmniej kilkadziesiąt osób, w tym dziennikarzy telewizji Biełsat.

Co roku 25 marca, w rocznicę ogłoszenia niepodległości przez Białoruską Republikę Ludową, kręgi demokratyczne na Białorusi obchodzą Dzień Wolności, uznawany za nieoficjalne święto niepodległości. Środowiska opozycyjne domagają się od władzy, by to 25 marca, a nie 3 lipca – data wyzwolenia Mińska spod okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej – był oficjalnym świętem niepodległości Białorusi.

PAP/RIRM

drukuj