Berlin: protest poparcia dla obrony życia

5 maja  o godz. 16 przed ambasadą Kanady w Berlinie odbędzie się protest poparcia dla obrony życia.  Uczestnicy manifestacji wyrażą także swój sprzeciw wobec prześladowania kanadyjskich obrońców życia (Mary Wagner i Lindy Gibbons) – zapowiedział Ryszard Porzyński, współodpowiedzialny za Diakonię Życia w Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie.

Podczas manifestacji odmówiona zostanie modlitwa różańcowa, odczytane zostaną listy od Mary Wagner. Organizatorzy przygotowali także banery i ulotki w języku niemieckim z krótkimi informacjami o celu protestu, które będą rozdawać przechodniom. Pozostały czas uczestnicy protestu, podobnie jak Mary, zamierzają spędzić w milczeniu.

Ryszard Porzyński powiedział, że data protestu nie jest przypadkowa

W tym dniu zostanie odczytany wyrok skazujący Mary Wagner między innymi za „zakłócanie” działalności gospodarczej placówek aborcyjnych w Kanadzie – powiedział Ryszard Porzyński.

Ryszard Porzyński zwrócił uwagę na prześladowania obrońców życia również w innych państwach, także w Polsce.

– Prześladowanie obrońców życia ma miejsce nie tylko w Kanadzie, ale również  w Polsce, jak jasno wynika z ostatnich rozpraw sądowych panów Jacka Kotuli i Przemysława Sycza czy położnej Agaty Rejman. Niechęci doświadczamy również i my wśród „swoich” – powiedział Ryszard Porzyński.

Ryszard Porzyński przypomniał, że rocznie na całym świecie zabijanych jest ponad 50 milionów dzieci, z tego około 100 tysięcy w Kanadzie. Powodem jest źle skonstruowane prawo – dodał Porzyński.

– W kraju, który szczyci się najwyższymi standardami demokracji, życie poczęte nie jest chronione w żaden sposób. Z punktu widzenia tamtejszego prawa nienarodzone dziecko nie jest człowiekiem i nie podlega prawu. Zatem w Kanadzie można zabijać dzieci poczęte praktycznie do końca trwania ciąży, ponieważ ochrona prawna zaczyna je obejmować dopiero w momencie urodzenia. Przeciwko takiemu prawu protestujemy i mówimy stanowcze: NIE DLA ZABIJANIA DZIECI! – oświadczył Ryszard Porzyński.

Protest organizuje po raz drugi Diakonia Życia w Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie. Zaproszenie i możliwość potwierdzenia swojego udziału są możliwe na Facebooku.

Organizatorzy protestu apelują o przyniesienie ze sobą białej róży.

Dziś po każdej Mszy św. będzie w Sali Jana Pawła II wyświetlany film „Nie o Mary Wagner”.

POLECAMY rozmowę z Ryszardem Porzyńskim [czytaj]

 

RIRM

drukuj