fot. PAP/Marcin Obara

B. Spychalski: Decyzja „Solidarności” o opuszczeniu Rady Dialogu Społecznego jest zaskakująca

Decyzja „Solidarności” o opuszczeniu Rady Dialogu Społecznego jest zaskakująca. Apelujemy zarówno do strony rządowej, jak i do strony związkowej o dialog, bo tylko w tej formie można rozwiązywać trudne sprawy – powiedział prezydencki rzecznik Błażej Spychalski.

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda poinformował w czwartek, że przedstawiciele i współpracownicy Solidarności zasiadający w Radzie Dialogu Społecznego zrezygnowali z członkostwa w tym gremium; są to: przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda oraz Bogdan Kubiak, Henryk Nakonieczny, Wojciech Ilnicki, Andrzej Kuchta, Jarosław Lange, Waldemar Sopata i Leszek Walczak.

Powodem rezygnacji związkowców jest – jak wyjaśnił Piotr Duda – „bezprawne powołanie przez prezydenta Andrzeja Dudę nowych członków Rady Dialogu Społecznego”. Według związkowców, specustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pozbawiła prezydenta prawa do powoływania nowych członków RDS.

Rzecznik prezydenta określił decyzję „Solidarności” jako „zaskakującą”.

„Apelujemy zarówno do strony rządowej, jak i do strony związkowej o dialog, bo tylko w tej formie można rozwiązywać trudne sprawy” – powiedział prezydencki rzecznik.

W środę w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość powołania przez prezydenta nowych członków ze strony rządowej w skład Rady Dialogu Społecznego. W skład RDS weszli: wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, minister zdrowia Adam Niedzielski, a także wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk, jako przedstawicielka ministra właściwego ds. pracy, odpowiedzialnego za dialog.

Jak wynika z informacji na stronie internetowej BIP w zakładce dotyczącej Rady Dialogu Społecznego, stronę rządową w RDS reprezentują: minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg (pełni funkcję jednego z wiceprzewodniczących RDS), wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, minister zdrowia Adam Niedzielski, minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, wiceminister finansów Sebastian Skuza oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Olga Semeniuk.

W RDS nie zasiadają już z kolei była wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, była minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak ora były szef MEN Dariusz Piontkowski.

W maju prezydent Andrzej Duda skierował w trybie kontroli następczej wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W czerwcu do sprawy w TK z wniosku prezydenta przyłączył się Rzecznik Praw Obywatelskich, który określił zmiany jako „niedopuszczalną ingerencję w zasadę wolności związkowej”.

Zgodnie z uchwalonymi 31 marca br. zmianami premier może w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii odwoływać członków Rady Dialogu Społecznego, będących przedstawicielami strony pracowników, strony pracodawców i strony rządowej, na wniosek tych organizacji lub bez wniosków.

Ponadto – już nie tylko w stanie epidemii – jednym z powodów odwołania członka RDS przez premiera może być fakt współpracy z PRL-owskimi służbami specjalnymi (w przypadku fałszywego oświadczenia lustracyjnego członkostwo automatycznie wygasa). Kolejnym z dodanych powodów może być „sprzeniewierzenie się działaniom Rady” i doprowadzenie do „braku możliwości prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu”.

Podczas prac legislacyjnych Senat wnosił o wykreślenie tych przepisów o RDS z ustawy, lecz poprawki te Sejm odrzucił.

Radę Dialogu Społecznego ustanowił Prezydent RP 22 października 2015 r., na mocy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucji dialogu społecznego.

RDS zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

Zadaniem Rady jest m.in. prowadzenie dialogu społecznego w celu zapewnienia warunków właściwego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności i spójności społecznej polskiej gospodarki

W skład RDS ze strony społecznej wchodzą przedstawiciele największych central związkowych (NSZZ „Solidarność”, OPZZ, FZZ) i organizacji pracodawców (Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan, ZP Business Centre Club, Związek Rzemiosła Polskiego, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców). Stronę rządową reprezentują wskazani członkowie Rady Ministrów, przedstawiciele ministra pracy i ministra finansów.

Funkcję przewodniczącego pełnią rotacyjnie przez rok przedstawiciele każdej ze stron – związkowców, pracodawców i rządu. Obecnie ta funkcja przypada rządowi. Prace strony rządowej w Radzie będzie koordynować Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

PAP

drukuj