fot. PAP/Bartłomiej Zborowski

B. Kempa: Rząd stara się zwiększać wydatki na pomoc humanitarną

Rząd stara się zwiększać środki finansowe na pomoc humanitarną – powiedziała we wtorek minister ds. pomocy humanitarnej Beata Kempa, otwierając Forum Innowacyjnej Pomocy Humanitarnej. Dodała, że wkład Polski w pomoc humanitarną i rozwojową wynosi 2 mld zł.

We wtorek na Stadionie PGE Narodowy w Warszawie odbywa się Forum Innowacyjnej Pomocy Humanitarnej. Uczestnicy spotkania rozmawiają m.in. o formach i efektach pomocy humanitarnej realizowanej w miejscach konfliktów zbrojnych, krajach z duża liczba uchodźców i tam, gdzie nastąpił nagły kryzys humanitarny. Organizatorem wydarzenia jest Departament Pomocy Humanitarnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W wydarzeniu wzięła udział minister ds. pomocy humanitarnej Beata Kempa, która przed swoim wystąpieniem minutą ciszy uczciła ofiary zamachów z 11 września 2001 roku na World Trade Center i Pentagon w USA.

Minister, otwierając Forum Innowacyjnej Pomocy Humanitarnej, oceniła, że liczba osób na świecie, którzy potrzebują pomocy humanitarnej „lawinowo rośnie”. Podała, że w 2012 roku potrzebowało jej około 62 mln ludzi, pięć lat później liczba ta wzrosła do 164 mln.

Beata Kempa podkreśliła, że 25 proc. osób z tej liczby to potrzebujący „niezwłocznej pomocy w Syrii, Jemenie, Iraku, wszędzie tam, gdzie toczą się długotrwałe i brutalne konflikty zbrojne”.

Dodała, że rząd stara się zwiększać wydatki na pomoc humanitarna. Wskazała, że w roku 2017 było to 173 mln zł i była to kwota „ponad siedmiokrotnie większa niż w 2015 r. i około 50 mln większa niż w roku 2016”.

Minister wskazała, że większość polskiej pomocy jest realizowana dwóch formatach: bilateralnym, za pośrednictwem i przy współpracy polskich organizacji pozarządowych oraz placówek dyplomatycznych, a także kanałem wielostronnym przez wpłaty do wyspecjalizowanych agend humanitarnych, przede wszystkim ONZ, UE i Międzynarodowego Czerwonego Krzyża.

Beata Kempa zaznaczyła, że polska pomoc humanitarna i rozwojowa, które wzajemnie się przeplatają, wynosi 2 mld złotych. Wskazała również, że „kierunkiem, o którym trzeba rozmawiać na polu międzynarodowym” jest pomoc w krajach Afryki. Dodała, że pomoc humanitarna m.in. w Afryce zakłada „pilotażowy” projekt polsko-węgierski, który w czerwcu podpisali przedstawiciele rządów Polski i Węgier. Projekt zakłada m.in. wzmocnienie współpracy w zakresie pomocy humanitarnej na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Dodała, że od stycznia rząd we współpracy z organizacjami pozarządowymi zrealizował projekty na kwotę około 29,5 mln zł, zaś zwiększenie finansowania było odpowiedzią na możliwości organizacji pozarządowych. Wymieniła również wiele akcji pomocowych, w jakie włącza się polski rząd w krajach afrykańskich, m.in. w pomoc medyczna dla uchodźców przebywających w obozie Garoua-Boulaď w Kamerunie czy we wsparcie obozu dla uchodźców z Sudanu Południowego w Ugandzie.

„Chcemy być jako Polacy zaangażowani w przeciwdziałanie migracji jak i w zarzadzanie ruchami migracyjnymi w Afryce. To jest źródło tego wszystkiego, o czym dzisiaj tak mocno dyskutuje się w Europie” – powiedziała Beata Kempa. Dodała, że bez wspólnych działań z Unią Europejską w kwestii Afryki kryzys migracyjny może się nasilać.

Z kolei gość honorowy z Syrii ks. bp Antoine Chbeir podziękował polskiemu rządowi za dostarczenie „wyjątkowej, ale też bardzo szybkiej pomocy w zakresie leków, pomocy medycznej i chirurgicznej”. Podziękował także Beacie Szydło, która – jak wskazał – rozpoczęła tę współprace.

Ks. bp Antoine Chbeir dodał, że do jego diecezji, „która jest nieco bezpieczniejsza” od pozostałych rejonów kraju, docierało kilkanaście fal osób, którym trzeba było zapewnić „właściwie wszystko”. „Pozostała cześć diecezji spotykała się z tysiącami przesiedlonych osób, które potrzebowały pomocy” – zaznaczył.

W Forum Innowacyjnej Pomocy Humanitarnej uczestniczą przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców, m.in. Stowarzyszenia Pomocy Kościołowi w Potrzebie, Caritas Polska, Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, Polskiej Akcji Humanitarnej i UNICEF-u Polska.

Spotkaniu towarzysza stoiska wystawiennicze kilkudziesięciu polskich przedsiębiorców działających m.in. w branży medycznej, spożywczej i odzieżowej.

PAP/RIRM

drukuj