Apel do rządzących

Rolnicy apelują o podjęcie aktywnych działań w celu ochrony polskiego rolnictwa i polskiej wsi. W rezolucji do premiera i prezydenta przyjętej podczas konferencji przedstawicieli środowisk wiejskich – zażądano m.in. zaniechania likwidacji wiejskich szkół.

W konferencji w Godowie, którą poprzedziła uroczysta Msza święta wzięło udział ponad sto osób reprezentujących środowiska wiejskie oraz działacze NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Wśród gości zaproszonych do udziału w konferencji znaleźli się: Jerzy Chróścikowski, Senator RP i Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność”, Janusz Wojciechowski, były Prezes Najwyższej Izby Kontroli, a obecnie Poseł do Parlamentu Europejskiego, oraz świętokrzyscy parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, Posłowie na Sejm RP Maria Zuba, Jarosław Rusiecki i Krzysztof Lipiec. Podczas konferencji zaproszeni goście wystąpili z przygotowanymi specjalnie na tę okoliczność referatami. Mówiono o roli związku zawodowego w obliczu zagrożenia istnienia gospodarstw, Wspólnej Polityce Rolnej 2014-2020, zagrożeniach dla gospodarstw rodzinnych i wpływie kryzysu strefy EURO na środowisko wiejskie.

Obecni na konferencji przedstawiciele środowisk wiejskich, oraz działacze NSZZ RI „Solidarność” przyjęli na zakończenie obrad Rezolucję skierowaną do Prezydenta RP i Premiera polskiego rządu z apelem o podjęcie aktywnych działań w celu ochrony polskiego rolnictwa i polskiej wsi.

Apel Rolników i Mieszkańców Wsi
do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
i Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

W obliczu narastającego kryzysu ekonomicznego i społecznego środowiska wiejskiego oraz gospodarstw rodzinnych, my zebrani podczas konferencji „Środowisko wiejskie i rolnictwo świętokrzyskie w perspektywie 2014 – 2020” w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie – Godowie wnosimy i postulujemy do:

Prezydenta Rzeczypospolitej Polski, aby podczas sprawowania swojej funkcji, mając do dyspozycji cały aparat Kancelarii Prezydenta, był rzeczywistym gwarantem rozwoju gospodarstw rodzinnych.

Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polski, aby za pomocą podległego mu systemu administracji państwowej, realizował swoje obowiązki wobec społeczeństwa i państwa polskiego w taki sposób, aby Resort Rolnictwa i Rozwoju Wsi był siłą napędową polskiego rolnictwa.

Apelujemy do Pana Premiera o pilne działania rządu w celu wyrównania dopłat bezpośrednich dla rolników z tzw. starej piętnastki.

Domagamy się zaniechania likwidacji wiejskich szkół, które często są jednymi placówkami kulturalno – oświatowymi w małych miejscowościach.

Wnioskujemy o nowelizację „Spec Ustawy” drogowej w taki sposób, aby zapewniała wcześniejsze i godziwe odszkodowania dla wywłaszczonych rolników.

Sprzeciwiamy się wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie, gdyż będzie to podwójne opodatkowanie, rolnicy płacą podatek gruntowy.

Apelujemy o zachowanie dotychczasowego systemu ubezpieczeń społecznym KRUS dla gospodarstw rodzinnych do 50ha przeliczeniowych.

 

Bogusław Moskal
Jan Zawisza
Anna Grzelec  

 

RIRM 

drukuj