fot. twitter.com/arekmularczyk

A. Mularczyk: zespół ds. reparacji przygotuje projekt rezolucji RE ws. pomocy dla ofiar wojen

W czwartek parlamentarny zespół ds. reparacji wojennych przygotuje projekt rezolucji Rady Europy ws. pomocy humanitarnej i prawnej dla ofiar wojen i konfliktów zbrojnych oraz ich prawa do odszkodowania – poinformował szef zespołu Arkadiusz Mularczyk (PiS).

„W dniu jutrzejszym zespół ds. reparacji wojennych przygotuje projekt rezolucji dla Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy ws. pomocy humanitarnej i prawnej dla ofiar wojen i konfliktów zbrojnych oraz ich prawa do odszkodowania” – napisał na Twitterze Arkadiusz Mularczyk.

W rozmowie z PAP podkreślił, że podczas prac zespołu spotykał się z ludźmi poszkodowanymi w wyniku wojny, którzy wykorzystali wszystkie instrumenty prawne w Polsce i na forum międzynarodowym ubiegając się o odszkodowanie. Jednak – jak powiedział Arkadiusz Mularczyk – nie ma żadnych środków prawnych dochodzenia takich odszkodowań na przykład od Niemiec.

Ale jednocześnie, jak mówił poseł PiS, jest szereg dokumentów o charakterze międzynarodowym – m.in. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka – które zapewniają każdemu człowiekowi prawo do ochrony prawnej, zapewnienia drogi sądowej także w sprawach, w których ktoś był ofiarą konfliktów zbrojnych oraz prawo do pomocy humanitarnej.

Arkadiusz Mularczyk mówił, że rezolucja, którą przygotuje jego zespół ma zwrócić uwagę na to, że ofiary i rodziny ofiar konfliktów zbrojnych „są dyskryminowane jeżeli chodzi o procedury sądowe” oraz nie mają możliwości uzyskania pomocy humanitarnej ze strony państwa odpowiedzialnego za konflikt.

„Poprzez taką inicjatywę wniosku o rezolucje Rady Europy chcemy zwrócić uwagę, że brak jest wsparcia dla ofiar naruszeń praw człowieka związanych z konfliktami wojennymi oraz brak jest możliwości egzekwowania prawa do odszkodowania przez tych ludzi” – podkreślił Arkadiusz Mularczyk.

Zwrócił uwagę, że projekt rezolucji wymaga złożenia w odpowiedniej formie w Radzie Europy.

„Te rezolucję musi podpisać 20 parlamentarzystów z pięciu krajów Rady Europy” – wyjaśnił.

Arkadiusz Mularczyk powiedział, że projekt rezolucji wyśle do różnych krajów m.in. do Grecji, Włoch czy państwa bałtyckich. Dodał, że chciałby, aby projekt rezolucji był gotowy przed najbliższym posiedzeniem Rady Europy w czerwcu.

Pod koniec września 2017 r. z inicjatywy PiS powołano parlamentarny zespół ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej. Jego przewodniczącym został Arkadiusz Mularczyk. Zgodnie z opinią Biura Analiz Sejmowych – o którą wnioskował Mularczyk – zasadne jest twierdzenie, że Rzeczypospolitej Polskiej przysługują wobec Republiki Federalnej Niemiec roszczenia odszkodowawcze, a twierdzenie, że roszczenia te wygasły lub uległy przedawnieniu jest nieuzasadnione.

Arkadiusz Mularczyk mówił PAP, że raport w sprawie strat wojennych Polski będzie gotowy na 1 września. Jak dodał, może będzie to dobry moment, by przekazać go stronie niemieckiej. Poinformował, że wysokość strat została oszacowana na ponad 850 mld dolarów (USD). Z opinii zespołu naukowców Bundestagu wynika zaś, że polskie roszczenia są bezzasadne.

PAP/RIRM

drukuj