95. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego – obchody w Warszawie

W Warszawie odbędą się dziś uroczystości związane z 95. rocznicą wybuchu Powstania w Welkopolskiego, największego zrywu niepodległościowego na terenie zaborów, zakończonego zwycięstwem.

Dzięki niemu mieszkańcy Wielkopolski odzyskali wolność, a ziemie stanowiące kolebkę państwowości wróciły do Polski.

Głównym punktem dzisiejszych uroczystości będzie Msza św. w intencji powstańców wielkopolskich. Po zakończonej Eucharystii wierni przejdą pod pomnik Józefa Piłsudskiego i Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie zaaranżowany będzie obóz powstańczy. Na powstańczych mogiłach na Cmentarzu Powązkowskim zostaną zapalone znicze.

Przypomnijmy, powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu. Wojska powstańcze wyzwoliły spod władzy niemieckiej niemal całą Wielkopolskę. Za koniec powstania historycy uznają likwidację Frontu Wielkopolskiego 8 marca 1920 roku, choć powstańcze zdobycze dał odrodzonej Polsce traktat wersalski z 28 czerwca 1919 roku.

RIRM/PAP

drukuj