Zgromadzenie Ogólne uchwaliło oszczędnościowy budżet ONZ

Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło dwuletni budżet tej organizacji na lata 2014-15 w wysokości 5,53 mld dolarów, czyli o 1 proc. mniejszy niż w poprzednich 2 latach.

Budżet przewiduje zmniejszenie personelu ONZ o 2 proc., czyli o ok. 221 stanowisk, oraz zamrożenie na okres 1 roku podwyżek płac pracowników.

Jest to tzw. podstawowy budżet, który nie obejmuje wydatków na misje pokojowe, wynoszące obecnie ok. 7 mld dolarów rocznie, oraz wydatków na agencje wyspecjalizowane ONZ. Budżet misji pokojowych ustalany jest w odrębnych negocjacjach a agencje wyspecjalizowane finansowane są przez dobrowolne wpłaty państw członkowskich.

Podobnie jak w poprzednich latach, podczas prac nad budżetem doszło do konfrontacji między krajami ubogimi domagającymi się wzrostu wydatków na rozwój i krajami bogatymi, od których pochodzi większość środków, usiłującymi ograniczyć wysokość ich wpłat.

PAP/RIRM

drukuj