5. rocznica Krucjaty różańcowej w obronie przed terroryzmem

Jutro mija 5 lat Krucjaty różańcowej w obronie przed terroryzmem. Z tej okazji w intrenecie będzie dostępny bezpłatny film dokumentalny w ośmiu europejskich językach. 

Inicjatywa Krucjaty różańcowej w obronie przed terroryzmem powstała po zamachach terrorystycznych, które wstrząsnęły Belgią, Francją i innymi krajami Europy. Modlitwę różańcem o pokój oraz zaprzestanie terroryzmu oficjalnie zainicjował o. Marian Gołąb, minister prowincjalny franciszkanów z Krakowa, jednak pomysł podjęcia tej inicjatywy zrodził się wśród wiernych świeckich mieszkających w Belgii.

Męczennicy z Pariacoto zginęli z rąk terrorystów, jednak według relacji naocznych świadków tych wydarzeń, do końca zachowywali pokój serca, odwagę, ufali Bogu i nie dali się zastraszyć terrorystom. Mimo świadomości istniejącego zagrożenia nie opuścili placówki misyjnej i powierzonych sobie ludzi. Odwaga Męczenników z Pariacoto zainspirowała ludzi tworzących nowe grupy różańcowe, którzy odczytali ją jako wskazówkę, by to właśnie błogosławionych Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego obrać za orędowników na trudne czasy terroryzmu i niepokoju, aby za ich wstawiennictwem prosić Boga o pokój i ochronę przed zamachami.

O. Marian Gołąb OFMConv w Kalwarii Pacławskiej zwrócił uwagę na wielką potrzebę modlitwy o pokój, która, patrząc z perspektywy minionych 5 lat, nadal jest bardzo potrzebna.

„Nikt z nas – jak poucza św. Paweł – nie żyje dla siebie i nikt dla siebie nie umiera, więc i my, myśląc o przyszłości naszej zakonnej wspólnoty, chcemy pamiętać, do czego zostaliśmy powołani i do czego wezwani w tym konkretnym momencie historii (…), naznaczonym czytelnymi znakami, które winniśmy odbierać lub interpretować jako ważne drogowskazy, nadające kierunek naszym działaniom. Takim znakiem obecnego czasu jest zatrważający świat terroryzm i brak, tak bardzo upragnionego przez ludzi, pokoju. Nie trzeba było długo czekać, by zobaczyć, jak prosta wiara ludu Bożego potrafiła odczytać ten cenny dar Kościoła w osobach naszych świętych. Święty Maksymilian bardzo szybko stał się patronem i orędownikiem dla osób walczących o szeroko rozumianą godność każdego ludzkiego istnienia, a w bł. Zbigniewie i bł. Michale – zaledwie w kilka tygodni po ich beatyfikacji – niektórzy wierni, w zagrożonym przez terroryzm społeczeństwie, odkryli swych duchowych protektorów” – wskazał o. Marian Gołąb.

Odpowiedzią franciszkanów na potrzeby wiernych było przygotowanie różańców z relikwiami II stopnia błogosławionych Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego (są to cząstki ich ubrań umieszczone w łączniku różańca). Obecnie do wiernych na całym świecie trafiło już 75 tys. takich różańców.

O co chodzi w Krucjacie?

Każdy może zostać uczestnikiem Krucjaty i nie wymaga to jakichkolwiek specjalnych obrzędów i przygotowań. Krucjata bowiem jest dziełem duchowym, modlitewnym, a jej uczestnik jest zobowiązany jedynie do modlitwy różańcowej. Nie musi jednak odmawiać specjalnie jakiejś części różańca – wystarczy, że do już praktykowanej modlitwy różańcowej dołączy, za wstawiennictwem Męczenników z Pariacoto, intencję o Boży pokój na ziemi przez wyzwolenie ludzkości z grzechu nienawiści, rodzącego podziały między ludźmi i narodami oraz za ludzi zagrożonych różnymi formami terroryzmu.

Członkowie Krucjaty są także zachęcani, w miarę indywidualnych możliwości, do ofiarowanie postu lub uczynków miłosierdzia w intencjach pokoju, ochrony przed terroryzmem i nawiedzania Bazyliki św. Franciszka z Asyżu w Krakowie lub innych miejsc kultu błogosławionych Męczenników z Pariacoto. I chociaż dziś wielu z nas nie lubi albo boi się podejmować stałe zobowiązania, to warto przypomnieć, że warto podejmować duchowy wysiłek praktykowania dzieł modlitewnych, do jakich należy Krucjata. Ten sens ma wymiar duchowy, ale też konkretny – ponieważ stając się ludźmi modlitwy, ludźmi pokoju i dobra – zmieniamy świat wokół siebie.

„Wróćcie do Boga, wracajcie do źródła prawdziwej miłości, gdyż tylko miłość jest twórcza. Pokój na świecie zapanuje wówczas, gdy miłość zagości w naszych sercach i odnajdziemy w niej godność własnego człowieczeństwa” – prosił minister prowincjalny franciszkanów z Krakowa.

Uczestnicy Krucjaty, którzy zdecydują się przesłać deklarację uczestnictwa (można ją przesłać w formie pisemnej lub mailowej na adres: Krucjata Różańcowa w Obronie przed Terroryzmem, ul. Hetmana Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków lub krucjata@franciszkanie.pl). Osoby, które wezmą udział w inicjatywie, otrzymają „Dyplom Uczestnika Krucjaty”. Obecnie oficjalnie już ponad 1600 osób przysłało swoje zgłoszenia, trzeba jednak pamiętać, że poza nimi wielu ludzi modli się o pokój za wstawiennictwem Męczenników z Pariacoto bez zgłaszania formalnie swojego uczestnictwa w Krucjacie. Szczegółowe informacje dotyczące dzieła oraz lista miejsc, w których znajdują się relikwie pierwszego stopnia błogosławionych Michała i Zbigniewa, można znaleźć na stronie: www.krucjata.franciszkanie.pl.

Film w ośmiu wersjach językowych

W 2019 r. powstał film dokumentalny opowiadający o dziele Krucjaty w obronie przed terroryzmem oraz jej patronach w reżyserii Dariusza Walusiaka. W filmie wykorzystano wiele unikatowych materiałów archiwalnych ukazujących życie Męczenników z Pariacoto. Zamieszczono tam także zdjęcia z wizyty Papieża Franciszka w Bazylice św. Franciszka z Asyżu w lipcu 2016 r., rozmowę z s. Bertą Hernández, zakonnicą ze Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusa, świadka męczeńskiej śmierci franciszkanów oraz rozmowy z ich rodziną, braćmi zakonnymi. Na filmie można również zobaczyć jedne z najcenniejszych relikwii – skrwawione koszule, jakie błogosławieni Michał i Zbigniew mieli na sobie w chwili śmierci.

5 maja 2021 film po raz pierwszy zostanie udostępniony za darmo na kanale promującym kult błogosławionych Męczenników z Pariacoto: www.youtube.com/MichaliZbigniew. Na tym kanale w playliście: Krucjata będzie można zobaczyć film we wszystkich ośmiu dostępnych wersjach językowych: polskiej, słowackiej, włoskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, angielskiej, rosyjskiej i francuskiej. Wcześniej dokument był emitowany w telewizji słowackiej. Dostępny jest również na płytach DVD.

Wielu ludzi widzi obecnie paląca potrzebę modlitwy w intencji pokoju na świecie. Inicjatorzy Krucjaty różańcowej w obronie przed terroryzmem zapraszają każdego do podejmowania tego duchowego dzieła za wstawiennictwem błogosławionych Męczenników z Pariacoto. Ci franciszkańscy misjonarze zapewne znali słowa modlitwy pt. „Uwielbienie Boga Najwyższego” ułożonej swojego założyciela, św. Franciszka z Asyżu „Ty jesteś miłością, kochaniem/ Ty jesteś mądrością/ Ty jesteś pokorą/ Ty jesteś cierpliwością (Ps 70, 5)/ Ty jesteś pięknością/ Ty jesteś łaskawością/ Ty jesteś bezpieczeństwem(…)/ Ty jesteś opiekunem (Ps 30, 5)/ Ty jesteś stróżem i obrońcą naszym…”. Niech te słowa towarzyszą także każdemu z nas, a Męczennicy z Pariacoto wskażą drogę pokoju i dobra. Już dziś zapraszamy do obejrzenia filmu „Krucjata” i podjęcia modlitwy w intencji pokoju oraz za osoby zagrożone terroryzmem, jakąkolwiek miałby on przyjąć formę.

Film w wersji polskiej dostępny będzie pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=NF6Ig2SEaaQ&list=PL-KHZh-pG-uqlhKBXG2j_Q7BkaJc3HaXS&index=3

Filmy w pozostałych 8 wersjach językowych dostępne są na kanale: www.youtube.com/MichaliZbigniew

Anna Dąbrowska, Biuro Promocji kultu Męczenników z Pariacoto/radiomaryja.pl

drukuj