Przed Sejmem odbyła się modlitwa różańcowa za Ojczyznę

W Święto Niepodległości gmach Sejmu po raz piąty został otoczony Różańcem. Organizatorem modlitewnej akcji jest Krucjata Różańcowa za Ojczyznę. Modlitwę Różańcową poprzedziła Eucharystia w kościele św. Aleksandra na Pl. Trzech Krzyży.

Po Eucharystii zgromadzeni przeszli przed budynek polskiego parlamentu. W tym roku modlono się o zwycięstwo w walce o pełną obronę życia w polskim prawodawstwie.

Dr Grzegorz Senatorski z Krucjaty za Ojczyznę podkreśla, że modlitwa ta przyczyniła się już do wielu zmian w Polsce. Wciąż wiele spraw wymaga wsparcia modlitewnego – dodaje.

– Tego dnia, już od pięciu lat, po Mszy św., która się odbędzie o godz. 10.00 w kościele św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży, idziemy przed Sejm i tam odmówimy cały różaniec stojąc i krążąc wokół budynków sejmowych. Będziemy egzorcyzmować te budynki, w których tworzy się prawo, żeby było ono zgodne z wolą Bożą. Teraz, kiedy będziemy świadkami i uczestnikami Intronizacji Chrystusa Króla, warto wszystkie nasze wysiłki modlitewne zintensyfikować i oddać Panu Bogu należytą cześć również modląc się o prawo – mówi Grzegorz Senatorski.      

Idea Krucjaty Różań­cowej za Ojczyznę zrodziła się na Roztoczu w parafii Trzęsiny w diecezji zamojsko-lubaczowskiej. To w tej diecezji w Konkatedrze w Lubaczowie czczona jest kopia obrazu Matki Boskiej Łaskawej, przed którą król Jan Kazimierz składał Śluby Lwowskie. Idea Krucjaty Różańcowej zawędro­wała stąd do Diecezji Warszawskiej a następnie na Jasną Górę. Wszyscy rodacy wezwani zostali w ramach Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę do codziennej modlitwy, co najmniej jedną dziesiątką różańca.

RIRM

drukuj