33. Międzynarodowy Zjazd Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej

Ok. 100 kombatantów łagierników – żołnierzy Armii Krajowej z Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy, ich rodziny oraz młodzież zrzeszona w Klubach Historycznych z tych krajów – bierze udział w 33. Międzynarodowym Zjeździe Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej.

„Nasze stowarzyszenie działa od 33 lat i co roku organizuje wielkie święto, Zjazd Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej. Uczestniczą w nim kombatanci z całej Polski, ale także z dawnych Kresów – z Litwy, Białorusi, Ukrainy. Dla żyjących jeszcze żołnierzy łagierników to okazja do spotkania z Polską i kolegami” – opowiadała PAP dyrektor ds. organizacji uroczystości i pomocy Polakom na Wschodzie Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej Monika Brzezińska.

W Zjeździe uczestniczą również wolontariusze wspomagający Stowarzyszenie w działalności statutowej m.in. w opiece nad kombatantami. Zaproszono na niego także przedstawicieli instytucji państwowych, samorządowych i współpracujących ze Stowarzyszeniem organizacji pozarządowych.

Jak podkreśliła dyrektor, w tym roku dzięki wsparciu Senatu RP w Zjeździe bierze również udział młodzież z Kresów.

„I ideą tego Zjazdu jest także poznanie przez nich swoich bohaterów. Bo często jest tak, że np. na Białorusi ze względu na warunki tam panujące młodzież nie ma dostępu do wiedzy o naszej historii. Dlatego na tym Zjeździe będą mieli szansę ją poznać, także dzieje tych naszych bohaterów, którzy walczyli na Białorusi, Ukrainie czy Litwie” – relacjonowała Monika Brzezińska.

W ramach programu Zjazdu, który zorganizowano w Kuklówce Radziejowickiej koło Grodziska Mazowieckiego, oprócz spotkań i uroczystości zaplanowano również zwiedzanie tej części naszego kraju.

„W tym roku wybraliśmy Niepokalanów i Żelazową Wolę. Ten Zjazd jest wyjątkowy także dlatego, że obchodzimy 100-lecie naszej niepodległości. I będziemy także podkreślać, że właśnie dzięki takim ludziom możemy się tą niepodległością cieszyć. Zależy nam także bardzo na młodzieży, by rozwijała się ona w duchu patriotyzmu i miała jeszcze szansę poznać swoich bohaterów” – dodała dyrektor.

Program ramowy, jak podkreślają organizatorzy, zakłada pięciodniowy pobyt w Kuklówce Radziejowickiej, w tym zwiedzanie tej części Mazowsza oraz upamiętnienie i upowszechnienie wśród uczestniczącej w nim młodzieży wiedzy o najnowszej historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy Armii Krajowej walczących w czasie II wojny światowej na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej.

W Zjeździe weźmie także m.in. udział szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, który wręczy osobom zasłużonym w upamiętnianiu walk o niepodległość RP medale „Pro Patria”. Uhonorowani nimi mają zostać Piotr Grzegorzewski, Aneta Hoffmann, Anna Sibert i Denis Zwonik.

33. Międzynarodowy Zjazd Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej ma się zakończyć w poniedziałek.

PAP/RIRM

drukuj