30 listopada mija termin składania wniosków o świadczenie „Dobry Start”

To już ostatni dzwonek, by ubiegać się o świadczenie „Dobry Start”. 30 listopada mija termin składania wniosków. Dokument można przesłać przez internet bądź pocztą tradycyjną. W ostateczności można go też złożyć w urzędzie. Przypominamy o tym, kto może ubiegać się o świadczenie.

Świadczenie [Dobry Start] ” w tym roku wynosi tyle samo co w roku ubiegłym, czyli 300 złotych.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc ubiegać się o ten dodatek?

– Przede wszystkim trzeba złożyć wniosek oraz mieć dziecko w wieku szkolnym, które kontynuuje naukę, czyli dziecko do 20 roku życia – tłumaczy Damian Napierała z Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Pieniądze przyznawane są niezależnie od kryterium dochodowego. Jedyne co trzeba zrobić to złożyć wniosek.

– Wniosek jest bardzo łatwy do wypełnienia. Oprócz swoich danych osobowych podajemy dane dzieci, które się uczą. Ważne jest, żeby wpisać we wniosku nazwę szkoły, do której dziecko uczęszcza – wyjaśnia Renata Grudzińska z Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Pamiętajmy też o wpisaniu numeru PESEL dziecka i podaniu numeru konta, na które ma wpłynąć świadczenie. To już ostatni moment na złożenie wniosku.

– Wnioski mogą być złożone tylko do 30 listopada. Natomiast wszystkie wnioski, które wpłyną w grudniu czy później pozostaną bez rozpatrzenia, czyli na te wnioski rodzice już pieniążków nie otrzymają – zaznacza Damian Napierała.

Wsparcie przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych. „Dobry Start” nie obejmuje natomiast dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne. W tym roku do świadczenia uprawnionych jest cztery i pół miliona uczniów.

TV Trwam News

drukuj