Wpisy

Przyznano już 2 mln 440 tys. świadczeń z programu „Dobry Start”

Rodzice chętnie korzystają z rządowego programu „Dobry Start”. Dotychczas przyznano 2 mln 440 tys. świadczeń na wyprawkę szkolną dla uczniów. Rządowe wsparcie w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia 24 lat.