Wpisy

Rząd rozszerza program Dobry Start

Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia rozszerzający program Dobry Start. Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 lat. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, mogą otrzymać wyprawkę do ukończenia 24 lat.

MRPiPS: Złożenie wniosku o „Dobry start” w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września

Złożenie wniosku o wyprawkę szkolną z programu „Dobry start” w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września – poinformowało MRPiPS. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach: wrześniu, październiku lub listopadzie, to wsparcie trafi do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia.