15,5 tys. rolników może otrzymać dotacje na projekty związane z modernizacją gospodarstw

Nawet 15,5 tys. rolników może otrzymać dotacje na projekty związane z modernizacją gospodarstw. Wszystko dzięki zwiększeniu limitów środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gospodarze będą mogli przeznaczyć pieniądze na m.in. racjonalizację technologii produkcji, wprowadzenie innowacji czy zmianę profilu produkcji.

Na listach, określających kolejność przysługiwania pomocy w naborze z 2018 r., mieściło się ok. 12 tys. wniosków. Dzięki zwiększeniu puli środków, na wsparcie może liczyć dodatkowo ponad 3,5 tys. rolników. Liczba ta może się zmieniać ze względu na kurs wymiany euro na złote oraz toczący się proces weryfikacji wniosków. Wsparcie przyznawane jest w postaci dofinansowania kosztów poniesionych na realizację danej inwestycji. Wynosi ono 50 proc. poniesionych kosztów. Dofinansowanie może sięgnąć 60 proc. w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników. Dotacja może wynieść nawet 500 tys. zł.

RIRM

drukuj