Rada Gminy Maków

Stanowisko

Rady Gminy Maków

 z dnia 28 marca 2012 roku

dotyczące poszanowania praw widzów Telewizji Trwam

 

1. Rada Gminy Maków, obserwując coraz większy niepokój mieszkańców naszej gminy, dotyczący ich praw w kwestii ładu medialnego w Polsce, zwraca się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o podjęcie pozytywnej decyzji w sprawie przyznania Telewizji Trwam transpondera na multipleksie cyfrowym do emisji naziemnej. Uważamy, iż nic nie tłumaczy administracyjnego eliminowania katolickich mediów z przestrzeni publicznej. Wielu naszych mieszkańców jest zdania, że KRRiT przyjęła krzywdzące kryteria wobec TV Trwam przy podejmowaniu decyzji w sprawie przyznania transpondera.

Zaznaczyć również należy, iż TV Trwam dociera do ludzi starszych, chorych, samotnych, którzy są bardzo przywiązani do tej stacji. Natomiast decyzja KRRiT jest dla nich krzywdząca i dyskryminująca.

Rada Gminy Maków rozumiejąc te problemy, solidaryzuje się ze swoimi mieszkańcami i zwraca się do KRRiT o poszanowanie praw widzów TV Trwam.

2. Rada Gminy Maków upoważnia Przewodniczącego Rady Gminy Maków do przesłania przedmiotowego stanowiska Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji oraz Posłowi na Sejm RP Panu Robertowi Telusowi i Senatorowi RP Panu Grzegorzowi Wojciechowskiemu.

 

Przewodniczący Rady
dr inż. Dariusz Kuleta

drukuj