Rada Miejska Węgrowa

Rada Miejska Węgrowa
Rynek Mariacki 16
07-l00 Węgrów

Węgrów 29 lutego 2012 roku

SO.0052/7/20I2

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Stanowisko Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 lutego 2012 roku
w sprawie odmówy przyznania TV TRWAM miejsca na przygotowywanym multipleksie cyfrowym.

Rada Miejska Węgrowa popierając głos innych samorządów w Polsce oraz wielu organizacji, instytucji i środowisk, a przede wszystkim milionów Polaków, w tym także mieszkańców Węgrowa wyraża stanowczy protest w związku z nieprzyznaniem  Fundacji Lux Veritatis koncesji na nadawanie Telewizji TRWAM na przygotowywanym multipleksie

Odmowną decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wobec Telewizji Trwam traktujemy jako przejaw dyskryminacji olbrzymiej grapy odbiorców katolickich. Takie postępowanie nie ma nic wspólnego z budowaniem państwa wolnego, sprawiedliwego i równego dla wszystkich obywateli Uważamy, że wykluczenie stacji narusza zasadę pluralizmu i sprawiedliwości społecznej oraz równości wobec prawa. Solidaryzujemy się tym samym ze stanowiskiem Episkopatu Polski głoszącym, że odmowa przyznania TV Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym jest poważnym naruszeniem praw katolickiej opinii publicznej. Wykluczenie stacji o charakterze religijnym w procesie koncesyjnym godzi w prawa katolików. Godzi w licznych odbiorców, wśród których wiele jest osób chorych i samotnych. Tej dyskryminacji powinno się stanowczo przeciwdziałać.

Rada Miejska Węgrowa przyjmuje niniejsze stanowisko w tej sprawie i apeluje do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zrealizowanie wniosku Fundacji Lux Veritatis i zagwarantowanie telewidzom pełnej możliwości odbioru Telewizji TRWAM na multipleksie cyfrowym.

Stanowisko Rady Miejskiej Węgrowa przekazuje sic Prezydentowi RP, Marszalkom Sejmu i Senatu RP. Prezesowi Rady Ministrów. Posłom i Senatorom RP z naszego terenu. Przewodniczącemu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Zarządowi Fundacji Lux Veritatis mieszkańców Węgrowa, wyraża stanowczy protest w związku z nieprzyznaniem Fundacji   Lux Veritatis.

Przewodniczący
Tomasz Kietliński

drukuj