Rada Miasta Czarnków

Stanowisko Rady Miasta Czarnków z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie zagwarantowania telewidzom pełnej możliwości odbioru Telewizji TRW AM
na multipleksie cyfrowym

Rada Miasta Czarnków wspierając glos innych samorządów W Polsce oraz wielu organizacji, instytucji i środowisk, wyraża sprzeciw w związku z nieprzyznaniem Telewizji TRWAM miejsca na przygotowywanym multipleksie cyfrowym, uprawniającym do nadawania programów w technologii cyfrowej.

Uważamy, że wykluczenie stacji narusza zasadę pluralizmu i sprawiedliwości społecznej, równości wobec prawa i godzi W licznych odbiorców, wśród których wiele jest osób chorych i samotnych.

Mając na względzie poszanowanie tych podstawowych i powszechnie obowiązujących praw. działając ponad podziałami politycznymi przyjmujemy niniejsze stanowisko i domagamy się od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zagwarantowania telewidzom pełnej możliwości odbioru Telewizji TRWAM na multipleksie cyfrowym.

drukuj