Rada Gminy i Miasta Przysucha

STANOWISKO
RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA


Z DNIA 31 MAJA 2012

Rada Gminy i Miasta Przysucha uznając zasadę pluralizmu w mediach i równości wobec prawa i opowiadając się przeciwko wykluczeniu społecznemu , popiera stanowisko TV TRWAM, zmierzające do przyznania jej miejsca na multipleksie cyfrowym do emisji naziemnej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY I MIASTA PRZYSUCHA
mgr Leszek Wamil

drukuj