Rada Miasta Kłodzka

Stanowisko Rady Miasta Kłodzka

Stanowisko podjęte w trosce o uszanowanie praw widzów Telewizji Trwam na XVIII sesji Rady Miejskiej w Kłodzku w dniu 23 Lutego 2012r.

Rada Miasta Kłodzka, obserwując coraz większy niepokój wielu mieszkańców miasta Kłodzka, dotyczący ich prawa dostępu do bezpłatnej telewizji katolickiej, zwraca się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o podjęcie pozytywnej decyzji w sprawie przyznania Telewizji Trwam transpondera na multipleksie cyfrowym do emisji naziemnej.

Wielu mieszkańców miasta jest przekonanych, że KRRiT zastosowała wobec Telewizji Trwam niesprawiedliwe i krzywdzące kryteria, podejmując negatywną decyzję w sprawie przyznania transpondera. Telewizja Trwam dociera do tysięcy mieszkańców naszego miasta. Są to ludzie o silnej wierze katolickiej, niejednokrotnie starsi lub chorzy, którzy poprzez niezrozumiale decyzje administracyjne, ograniczające im dostęp do telewizji, czują się dyskryminowani. Uważamy, że odbiorcy Telewizji Trwam mają konstytucyjne prawo do własnych katolickich mediów w imię zasady równości wobec prawa i sprawiedliwości społecznej.

Rada Miasta Kłodzka solidaryzując się zc swoimi mieszkańcami zwraca się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o uszanowanie praw widzów Telewizji Trwam.

Polecamy Burmistrzowi Miasta Kłodzka przesianie niniejszego stanowiska do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

drukuj