Rada Miejska we Włoszczowie

APEL
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE z dnia 23 lutego 2012r.
w sprawie równego traktowania odbiorców Telewizji „TRWAM”

Rada Miejska we Włoszczowie solidaryzuje się ze stanowiskiem Episkopatu Polski oraz stanowiskami innych samorządów terytorialnych, instytucji i środowisk w Rzeczypospolitej Polskiej sprzeciwiających się decyzji.

O nie przyznaniu Telewizji „TRWAM” miejsca na multipleksie cyfrowym do emisji naziemnej i apeluje do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o podjęcie pozytywnej decyzji w tym zakresie.

Nie przyznanie miejsca na multipleksie cyfrowym uważamy za przejaw dyskryminacji olbrzymiej grupy odbiorców, którzy poprzez tę decyzję czują się „wykluczeni społecznie”. Takie zachowanie nie ma nic wspólnego z budowaniem państwa wolnego, sprawiedliwego i równego dla wszystkich obywateli, a wręcz narusza zasadę pluralizmu społecznego.

Decyzja ta dotyka szerokiej grupy odbiorców, wśród której znajduje się wiele osób chorych, samotnych, dla których Telewizja „TRWAM” jest jedynym źródłem wsparcia i rzetelnej informacji.

Rada Miejska we Włoszczowie żąda sprawiedliwego i równego traktowania wszystkich polskich mediów oraz respektowania prawa obywateli do swobodnego głoszenia ich poglądów. Telewizja „TRWAM” istnieje od początku swej działalności dzięki wielkiej determinacji i zaangażowaniu widzów i to oni powinni decydować, o tym jaką telewizję chcą oglądać.
Rada Miejska we Włoszczowie zwraca się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o poszanowanie praw odbiorców Telewizji „TRWAM”.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Włoszczowie
Marian Hebdowski

drukuj