Rada Miasta Jarosławia

Apel
Rady Miasta Jarosławia Z dnia 26 marca 2012 r.

Rada Miasta Jarosławia, w odpowiedzi na liczne monity ze strony obywateli naszego miasta, zwraca się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przyznanie Telewizji Trwam miejsca na tzw. multipleksie.

Niezależność mediów, ich pluralizm i różnorodność leżą u podstaw demokracji. Wolność wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji jest prawem zagwarantowanym w Konstytucji dlatego uważamy, że stworzenie równorzędnych warunków dla funkcjonowania TV Trwam zapewni różnorodność oferty programowej dostępnej w polskich mediach

drukuj