Rada Miejska w Supraślu

 Nr XV/136 2012 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 31 stycznia 2012 r.

APEL RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU DO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

Rada Miejska w Supraślu składa protest przeciwko odmowie Fundaeji Lux Veritatis. właścicielowi Telewizji Trwam, rozszerzenia koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą naziemną, w sposób cyfrowy. Rada Miasta w Supraślu ponadto apeluje do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o ponowne rozpatrzenie wniosku i oczekuje przyznania Telewizji Trwam należnego miejsca na cyfrowym multipleksie.

Wykluczenie stacji o charakterze katolickim godzi w prawa przeważającej części społeczeństwa i trwale pozbawia ją udziału w debacie publicznej. Decyzja Krajowej Rady narusza zasady pluralizmu poglądowego, a przez to zagraża demokracji w naszej Ojczyźnie.

Rada solidaryzuje się w tej sprawie z głosem innych samorządów, organizacji i środowisk w Polsce.

drukuj